SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Grupy terapeutyczne

2013 09 01
Trwa nabór do grup terapeutycznych we wszystkich oddziałach KIP

Prowadzone będą grupy terapeutycznej dla:
  • dzieci w wielu 8–10 lat (KIP „Krakowiaków”)
  • młodzieży w wieku gimnazjalnym (KIP „Podbrzezie”)
  • młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym (KIP „Podbrzezie”)
  • dla dorosłych w wieku 20–30 lat (KIP „Ptaszyckiego”)
  • warsztaty rozwoju osobistego dla osób w wieku 20–30 lat (KIP „Ptaszyckiego”)
  • grupa dla pacjentów chorujących psychicznie (KIP „Krakowiaków”)
  • warsztaty dla rodziców dzieci do 13 roku życia (KIP „Krakowiaków”)
Grupa dla dzieci w wieku 8–10 lat ma charakter rozwojowo-terapeutyczny, spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają półtorej godziny.

Grupy terapeutyczne – dla młodzieży w wieku gimnazjalnym i w wieku ponadgimnazjalnymspotkania odbywają się raz w tygodniu od października do czerwca i trwają dziewięćdziesiąt minut. Zakończeniem procesu terapeutycznego jest 3 dniowy wyjazd grup wraz z psychoterapeutami poza Kraków sponsorowany przez Stowarzyszenie SIEMACHA. Terapia grupowa pomaga rozwijać umiejętności społeczne i kompetencje liderskie, przełamywać lęk i nieśmiałość, poznawać siebie, wzmacniać samoocenę i optymizm życiowy, kontrolować emocje i rozwiązywać dylematy życiowe. Konsultacje do grup terapeutycznych już trwają.

Osoby w wieku 20–30 lat mogą uczestniczyć w grupie terapeutycznej dla osób dorosłych lub warsztatach rozwoju osobistego w ośrodku na Ptaszyckiego. Grupa terapeutyczna dla dorosłych (20–30 lat) może pomóc w obszarach takich jak nieśmiałość, niskie poczucie wartości i trudności w opanowywaniu emocji. Natomiast tematyka warsztatów rozwoju osobistego dla dorosłych (20–30 lat) będzie związana z integracją i polepszaniem współpracy w grupie, rozwiązywaniem konfliktów, poznawaniem swoich mocnych i słabych stron, a także planowaniem przyszłości.

Dla rodziców dzieci do 13 roku życia chcących wzmocnić swoje kompetencje rodzicielskie, lepiej radzić sobie z trudnościami wychowawczymi, poznać prawidłowości rozwoju swojego dziecka przygotowaliśmy spotkania z terapeutami w ośrodku KIP „Krakowiaków”.

W dalszym ciągu będą również odbywać się spotkania organizowane dla osób chorujących psychicznie. Grupa ta powstała w oparciu o współpracę KIP „Krakowiaków” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem jest udzielenie wsparcia osobom przeżywającym kryzysy psychiczne.

Więcej informacji na temat grup można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z ośrodkiem, w którym dana grupa ma spotkania.