SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Zebrania naukowe

2013 09 01
Zebrania naukowe w KIP

Psychoterapeuci Krakowskiego Instytutu Psychoterapii spotykają się w każdy drugi piątek miesiąca     w trakcie zebrań naukowych.  Zebrania są miejscem wymiany myśli, dobrych praktyk a także doskonalenia warsztatu zawodowego.
 
W 2013 roku  zrealizowane zostały następujące tematy:
- „Praca z dzieckiem wykorzystanym seksualnie”,
-  „O psychoterapii osób uzależnionych”,
-  „Zmiana koterapeuty – co z tego wynika dla pracy z rodziną”,
-  refleksje nad pracą zespołu londyńskiego po konferencji z Peterem Fonagy’m i Eia Asenem
    pt. „Teoria mentalizacji w terapii dziecka i rodziny. Mentalizacja w rodzinie”
-  „Etyka w psychoterapii”,
- „Procedury postępowania w pracy z rodziną z przemocą”,
- „Systemowe rozumienie uzależnienia od internetu”,
- „Badanie sojuszu terapeutycznego w terapii rodzin i par w oparciu o model SOFTA”,
 
W styczniu 2014 roku został otwarty nowy cykl zebrań naukowych tematem: „Rodzinny kontekst uzależnień”. Tematy zebrań na 2014 rok zostaną podane wkrótce.  Zebrania odbywają się w budynku głównym Stowarzyszenia SIEMACHA ul. Długa 42.