SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Warsztaty ruchu rozwijającego dla rodziców z dziećmi

2014 09 29
W Krakowskim Instytucie Psychoterapii trwają warsztaty dla rodziców i dzieci prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
Metoda ruchu rozwijającego pozwala:
• wzmocnić więź rodzica z dzieckiem
• pomóc dziecku poznać własne możliwości
• rozwijać świadomość własnego ciała
• poprawić funkcjonowanie dziecka w grupie
• wzmocnić wiarę we własne siły
• spędzić czas z dzieckiem w radosnej i ciepłej atmosferze

Termin:
KIP os. Krakowiaków 2 w Krakowie od października 2014 do stycznia 2015 w poniedziałki w godzinach: 17:15 – 18:15