SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Mentalizacja: projekt badawczy Karoliny Dejko

2014 12 07
Podczas pierwszego zebrania klinicznego pracowników KIP, psycholog i doktorantka Karolina Dejko, po krótkim wprowadzeniu na temat tego czym jest mentalizacja, wyjaśniła zespołowi założenia podjętego przez nią projektu badawczego.
Teoria mentalizacji jest rozwijana przez Petera Fonagy'ego od lat 90-tych. Termin mentalizacja odnosi się do aktywności ludzkiego umysłu, a bardziej do jego umiejętności spostrzegania, interpretacji oraz rozumienia emocji i zachowań własnych, a także innych ludzi. Ma bardzo ważne znaczenie w radzeniu sobie w codziennym życiu- ułatwia rozumienie zdarzeń społecznych i tworzenie więzi interpersonalnych. Umożliwia samokontrolę, pomaga adekwatnie reagować w relacjach z innymi ludźmi, a także dostrzegać swój wpływ na innych i odwrotnie. 

Zdolność do mentalizowania, rozwija się od dzieciństwa, kiedy wrażliwy i obecny opiekun nazywa i odzwierciedla dziecku stan jego umysłu, poprzez na przykład mówienie dziecku że jest mu smutno i źle kiedy ono płacze. Dzięki temu dziecko uczy się rozpoznawać własne uczucia, a w jego umyśle tworzy się system reprezentujący stany wewnętrzne. 

Twórcy omawianej teorii uważają, że deficyty w zakresie zdolności do mentalizacji leżą u podstaw wielu zaburzeń osobowości.