SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Konferencja w Rzeszowie

2015 04 27
Planowana konferencja adresowana jest do praktyków,  którzy dostrzegają potrzebę  podjęcia dyskusji na temat profilaktyki krzywdzenia małych dzieci (0-6 lat), jak również do osób zainteresowanych poszukiwaniem systemowych rozwiązań w zakresie wsparcia rodziny z małym dzieckiem zagrożonym krzywdzeniem.

Intencją organizatorów konferencji jest wspólne spotkanie przedstawicieli placówek terapeutycznych, oświatowych, socjalnych, medycznych w celu wymiany doświadczeń w zakresie podejmowania przez profesjonalistów działań profilaktycznych, jak również zarządzania siecią wspomagania rodziny w zakresie rozwijania współpracy instytucjonalnej i tworzenia lokalnych systemów przeciwdziałania krzywdzeniu małych dzieci.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Chętnych do udziału w konferencji, prosimy o wysłanie swoich danych (imię i nazwisko oraz miejsce pracy) na adres: milleniumhall@kip.edu.pl do 30 kwietnia 2015 r.
O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Harmonogram konferencji: Konferencja.pdf