SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

„Zakopane przeciw przemocy – wzmacnianie systemu pomocowego powiatu tatrzańskiego”

2015 11 16
Celem projektu jest poprawa sytuacji dzieci krzywdzonych w Zakopanem i powiecie tatrzańskim poprzez szkolenie służb pomocowych oraz merytoryczne wsparcie Zakopiańskiego Ruchu Oddolnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem działań jest zwiększenie zakresu i poprawienie jakości profesjonalnej pomocy rodzinom i dzieciom doświadczającym przemocy rodzinnej oraz promowanie systemowego podejścia do zjawiska przemocy. Projekt przewiduje szkolenia i superwizje dla profesjonalistów.
Projekt jest współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.