SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Bezpieczne dzieciństwo - konferencja ekspercka

2016 03 16
18 lutego w Rzeszowie w ramach projektu „Małe Dzieci wielka sprawa - szósta edycja” związanego z realizacją programu grantowego „Bezpieczne Dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje, odbyła się konferencja adresowana do praktyków, którzy dostrzegają potrzebę podjęcia dyskusji na temat profilaktyki krzywdzenia małych dzieci (0–6 lat).

W konferencji wzięło udział ponad 150 osób z województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. Organizatorami spotkania byli: Krakowski Instytut Psychoterapii i MOPS w Rzeszowie.

Intencją organizatorów konferencji było wspólne spotkanie przedstawicieli placówek terapeutycznych, oświatowych, socjalnych w celu wymiany doświadczeń w zakresie podejmowania przez profesjonalistów działań profilaktycznych, jak również zarządzania siecią wspomagania rodziny w zakresie rozwijania współpracy instytucjonalnej i tworzenia lokalnych systemów przeciwdziałania krzywdzeniu małych dzieci.

Podczas konferencji swoje wystąpienia miel: Karolina Dejko (KIP Podbrzezie), Wojciech Sowa (KIP Ptaszyckiego) oraz Ryszard Izdebski (Dyrektor Zarządzający Placówkami Terapeutycznymi, Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA).