SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Grupa terapeutyczno-rozwojowa dla osób w wieku gimnazjalnym (Krakowiaków)

2016 09 23
KIP Krakowiaków zaprasza do grupy osoby w wieku gimnazjalnym, które chciałyby poprawić swoje relacje z innymi oraz nauczyć się współpracy z rówieśnikami. Planowane rozpoczęcie spotkań przewidziane jest na 19 października 2016 r.

Miejsce
Krakowski Instytut Psychoterapii 
Os. Krakowiaków 2

Pracę w naszej grupie proponujemy szczególnie tym, którzy:
 • łatwo się wycofują z kontaktów z innymi,
 • odczuwają lęk przed szkołą,
 • długo lub często są nieobecni w szkole,
 • nie mogą się skoncentrować, trudno im zapanować nad emocjami,
 • w różnych sytuacjach społecznych czują się osamotnieni, nieakceptowani, wyśmiewani przez innych,
 • mają problemy w porozumieniu się z otoczeniem,
 • doświadczają cyberprzemocy.

Praca w takiej grupie ma na celu:
 • ocenę własnego wpływu na otoczenie,
 • wzrost poczucia sprawstwa i wiary we własne siły,
 • poznanie swoich mocnych i słabych stron w grupie,
 • nabycie umiejętności wyrażania własnych sądów oraz słuchania innych,
 • radzenie sobie z zasadami przyjmowanymi w grupie,
 • korzystanie ze wsparcia grupy przy rozwiązaniu problemów.

Terapeuci zapraszają zainteresowane osoby na rozmowy, podczas których zostanie podjęta decyzja o uczestnictwie w grupie. Podczas początkowych spotkań grupy wspólnie z terapeutami zostaną ustalone zasady obowiązujące w grupie. Uczestnicy będą pracować w grupie nad tematami, które zostaną przez nich zaproponowane.

Spotkania odbywać się będą w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, os. Krakowiaków 2 w środy od 18.00 do 19.30, w okresie od października 2016 r. do czerwca 2017 r.

Spotkania poprowadzą terapeuci: Magdalena Chodak i Rafał Perkowski.

Praca grupy zakończy się w czerwcu 2017 r. wspólnym bezpłatnym parodniowym obozem terapeutycznym z innymi młodzieżowymi grupami terapeutycznymi prowadzonymi w Krakowskim Instytucie Psychoterapii.

Zgłoszenia do grupy przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, osobiście w rejestracji KIP „Krakowiaków” lub telefonicznie pod numerem tel. 12 644 12 66.