SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Terapia wielorodzinna z problemem motywacji do obowiązku szkolnego (Krakowiaków)

2016 09 23
Krakowski Instytut Psychoterapii Krakowiaków 2 ogłasza nabór dla młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz ich rodzin do terapii wielorodzinnej z problemem niskiej motywacji do realizowania obowiązku szkolnego (absencja w szkole, niskie wyniki pomimo możliwości).
 
Zajęcia będą odbywać się od listopada 2016 do kwietnia 2017 dwa razy w miesiącu w czwartki od godz. 18.00 do 20.30. Prowadzący: Anna Saramowicz, Bartłomiej Papuga, Patryk Gramont.

Czym jest terapia wielorodzinna (MFT)?
Terapia wielorodzinna (Multi Family Therapy) jest uznaną formą terapii systemowej, która ma szerokie spektrum  zastosowania oraz jest poparta dowodami naukowymi. Terapia MFT łączy zasady i techniki systemowej terapii rodzin oraz terapii grupowej. Podstawowym celem terapii MFT jest dążenie do wycofania objawów występujących u dzieci oraz poprawa  funkcjonowania rodziny w obliczu doznawanych trudności. Praca grupowa odbywa się z udziałem 6-8 rodzin, które mają podobne doświadczenia i trudności z określonego obszaru, np.: kłopoty wychowawcze, problem z uczęszczaniem dziecka do szkoły, czy wyzwania związane z występowaniem określonej diagnozy u członka rodziny: jak anoreksja, bulimia, ADHD, zaburzenia lękowe, alkoholizm, przemoc itp. Pracę grupy wspierają dwaj terapeuci, którzy mają doświadczenie w terapii MFT.

Na czym polega praca wielorodzinna (MFT)?
Wspólne doświadczenie rodzin pozwala na uczenie się od siebie i wymianę pomiędzy sobą swoich spostrzeżeń, dawania informacji zwrotnych, dzielenie się sposobami rozwiązywania problemów, wspieranie w konstruktywnym sposobie komunikowania swoich emocji i przeżyć. Dzieląc się własną perspektywą z innymi,  rodzina nie czuje osamotnienia. Wszyscy mają „wspólne sprawy”, które koncentrują się wokół problemu przewodniego,  refleksja nad nim daje możliwość zyskania szerszej perspektywy, np. Jak widzą te sprawy inni? W czym jesteśmy podobni, w czym inni? Co mogę zrobić inaczej, aby mnie i mojej rodzinie było lepiej? itp.  W grupie powstaje potencjał, który  uruchamia zasoby i rozwój. W rezultacie członkowie rodzin zyskują siłę i nadzieję na zmianę. Dodatkowym atutem pracy w MFT jest wspólna praca rodziców i ich dzieci w twórczej atmosferze, która służy realizacji zadań i ćwiczeń proponowanych przez terapeutów w trakcie spotkań. Często jest to również okazja do świetnej zabawy i doznawania bliskości w rodzinie.

Jak będzie przebiegała praca w terapii wielorodzinnej (MFT)?
Wstępnie odbywają się spotkania rekrutacyjne, z udziałem terapeutów i poszczególnych rodzin, które mają gotowość do podjęcia pracy w terapii wielorodzinnej (MFT). Cykl rozpocznie się zajęciami integracyjnymi, których czas trwania przewidziany jest na ok.5h. Kolejne spotkania planowane są 2x w miesiącu, każde trwające 2,5h. Planowany cykl pracy w terapii wielorodzinnej (MFT) to 6 miesięcy (ok. 12 spotkań).

Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00, osobiście w rejestracji KIP „Krakowiaków” lub telefonicznie pod numerem 12 644 12 66.