SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Grupa terapeutyczna dla rodzin (Podbrzezie)

2016 10 04
Krakowski Instytut Psychoterapii KIP oddział przy ul. Podbrzezie 6 w Krakowie zaprasza do udziału w grupie terapeutycznej dla rodzin z trudnościami wychowawczymi. Zajęcia odbywać się będa od listopada. 

Grupa prowadzona będzie metodą terapii wielorodzinnej, która jest nowoczesną formą wspierania rodzin w rozwoju i radzeniu sobie z trudnościami. Podejście to łączy w sobie tradycję myślenia systemowego z możliwościami jakie daje terapia i trening grupowy.
Spotkania odbywać się będą od listopada 2016 r. do lutego 2017r., co 2 tygodnie - w piątki od godziny 17.00 do 19.00.
 
Rodziny w ramach MFT (ang. Multi – Family Therapy) wzajemnie wymieniają się doświadczeniami dotyczącymi relacji rodzinnych, co pomaga w zmniejszeniu poczucia bezradności i osamotnienia w swoich kłopotach. Z czasem nawiązują się nowe kontakty i relacje, a w rodzinach pojawia się zaciekawienie tym co się wydarza u innych rodzin. Prowadzi to do stworzenia nowej perspektywy w patrzeniu na problemy, które wcześniej wydawały się nierozwiązywalne.
 
Spotkania prowadzone są przez 2 terapeutów, którzy wzajemnie wymieniają się  w pełnionych funkcjach terapeuty prowadzącego i obserwatora. Jednak najważniejszą rolę  w uczeniu nowych sposobów komunikowania się czy rozwiązywania problemów wychowawczych pełnią pozostali uczestnicy grupy. Terapeuci stwarzają jedynie odpowiednie warunki, by uruchomić naturalne zasoby istniejące w każdym systemie rodzinnym, by jego
Członkowie stali się ekspertami w pokonywaniu życiowych kryzysów i mogli z tego korzystać po zakończonej terapii.
 
Prowadzący grupę:
Dominika Frysztak, Krzysztof Gondek, Ewelina Urbanek - Traciak, Piotr Kasprzak.
 
Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00, osobiście w rejestracji KIP „Podbrzezie” lub telefonicznie pod numerami telefonów  12 423 02 28 oraz 698 549 596.