SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

10 pytań na 10-lecie KIP: wywiad z Konradem Markiewiczem

2016 11 28
Konrad Markiewicz, dyrektor Ośrodka Poradnictwa i Terapii Rodzin w Tarnowie, odpowiada na 10 pytań z okazji jubileuszu 10-lecia Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. 

Jaka jest najważniejsza zasada, którą powinien kierować się dobry psychoterapeuta?
Dobry psychoterapeuta to taki, który przestrzega zasad kodeksu etyki psychoterapeutów. Pracownicy Krakowskiego Instytutu Psychoterapii są zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym i Psychologicznym, a  kodeksy tych towarzystw są dla nas zbiorem norm i zasad etycznych. Dobry psychoterapeuta to specjalista, który zna ograniczenia swojej metody i powinien rozpoznać kiedy nie może pomóc i czy w takim wypadku powinien odesłać pacjenta do innego specjalisty. Dobry psychoterapeuta nie nadużywa zaufania, którym obdarzają go pacjenci. 

Jak to się stało, że pracujesz w KIP?
Swoją współpracę z KIP zaczynałem jeszcze jako student. Odbywałem staż w KIP przy ulicy Podbrzezie, a potem dostałem tam pracę jako pracownik rejestracji. Kilka miesięcy później zostałem psychoterapeutą w oddziale przy Ptaszyckiego, gdzie spędziłem ponad siedem lat. 

Gdybyś miał krótko opisać czym jest KIP to co byś napisał? 
KIP to ośrodek terapeutyczny dla dzieci, młodzieży, młodych dorosłych i rodzin. Na co dzień gwarantujemy profesjonalną pomoc terapeutyczną w formie terapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej przez doświadczony, i cały czas rozwijający się, zespół terapeutów. 

Ile lat działa Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin KIP w Tarnowie?
Ośrodek otworzyliśmy 1 czerwca 2016. To jest pierwszy rok naszej działalności.
 
Dlaczego warto przyjść na terapię do KIP?
Każda osoba, która do nas trafia dostaje profesjonalną diagnozę, po której zostanie zaproponowana jej odpowiednia terapia. Każde dziecko i nastolatek dostaje u nas opiekę w formie terapii rodzinnej i indywidualnej. Wierzymy w to, że aby pomóc młodemu człowiekowi, u którego pojawiają się problemy lub objawy, musimy objąć wsparciem nie tylko jego, lecz również całą rodzinę. Terapia rodzinna w naszym ośrodku zawsze jest prowadzona przez dwójkę terapeutów: kobietę i mężczyznę, co umożliwia rodzinie posiadanie różnopłciowej pary terapeutów jako wzorca do odniesienia, identyfikowania się i modelowania różnych zachowań. Para złożona z dwóch terapeutów o odmiennej płci jest bardziej skłonna do neutralności, obiektywności i nietrzymania koalicji, z którymś z członków rodziny. 

Czy psychoterapia jest skuteczna?
Wszystkie badania naukowe wskazują na to, że psychoterapia jest skuteczna. To oczywiście zależy od wielu czynników, między innymi od dobrze dobranej metody, motywacji pacjenta, osoby psychoterapeuty i relacji terapeutycznej. W literaturze można spotkać różne dane  na temat skuteczności psychoterapii. Jedne z nich, wedle Bruce Wampold’a wskazują, że przeciętny pacjent po psychoterapii jest zdrowszy niż 79% pacjentów, którzy jej jeszcze nie mieli. Efekt udanej psychoterapii to nie tylko mniej objawów, na przykład lękowych czy depresyjnych, lecz również polepszenie jakości relacji w kontaktach intymnych, w kontaktach z rodziną, polepszenie samopoczucia w pracy, wzrost subiektywnego poczucia szczęścia oraz wzrost świadomości przeżywanych emocji. Co za tym idzie to także zmniejszenie cierpienia. 

Z jakimi problemami pacjenci pojawiają się najczęściej?
Do naszego ośrodka najczęściej zgłaszają się rodziny, które doświadczają różnego rodzaju kryzysów. Często czynnikiem, który motywuje do zgłoszenia, jest pojawienie się problemów u jednego z dzieci. Mogą być to problemy w szkole, problemy z zachowaniem, dyscypliną, czy wycofanie z kontaktów. Kiedy zgłasza się do nas cała rodzina przyglądamy się nie tylko temu dziecku, które jest identyfikowane jako pacjent, lecz próbujemy zorientować się w jakim kryzysie i z jakimi trudnymi emocjami nie radzi sobie cała rodzina. Często kryzys w rodzinie może pojawić się, kiedy przechodzi ona do kolejnej fazy cyklu życia lub kiedy spotkało ją jakieś trudne wydarzenie, jak śmierć kogoś bliskiego, choroba czy wyjazd zagraniczny jednego z członków rodziny. Ostatnio do Ośrodka Poradnictwa i Terapii Rodzin KIP w Tarnowie dużo zgłoszeń mamy związanych również z nadużywaniem przez młodzież alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także te w których dziecko nadużywa komputera i internetu, czyli tak zwane uzależnienia behawioralne. 

Ile trwa terapia? 
Jest to bardzo trudne pytanie. Każda terapia ma inny czas trwania. Jest to zależne od zgłaszanego problemu, sposobu pracy terapeuty, motywacji pacjenta oraz innych czynników. Za każdym razem czas jej trwania powinien być ustalony z klientem i psychoterapeutą podczas ustalania tzw. „kontraktu terapeutycznego”. Może on być też w trakcie terapii renegocjowany i zmieniany w zależności od potrzeb klienta i efektów, które chciałby osiągnąć. Terapia nie może być kontynuowana jeśli pacjent nie wyraża do tego chęci. Przeciętnie terapia rodzinna to od kilku do kilkudziesięciu spotkań - spotkania terapii rodzinnej odbywają się co dwa tygodnie, terapia indywidualna natomiast trwa zwykle dłużej, bo przeciętnie od kilku miesięcy do roku, a nawet dwóch.  

Dlaczego jesteście superwizowani i na czym to polega?
Superwizja to bardzo ważny element naszej pracy. Każdy z psychoterapeutów ma swojego superwizora indywidualnego oraz jako zespół mamy też wspólne, grupowe. Superwizja to rodzaj narady, konsultacji, analizy procesu terapii z kimś bardziej doświadczonym i z kimś kto nie jest „wciągnięty” i zaangażowany w proces terapii. Dzięki temu może zobaczyć pewne zjawiska i mechanizmy zewnętrznym okiem. Takie spojrzenie z metapoziomu pozwala często wyjść terapeucie wraz z pacjentem z bezruchu, w którym tkwią i tchnąć w proces terapii nową energię. Superwizor indywidualny, poza tym, że prowadzi nadzór merytoryczny nad procesami terapii indywidualnych danego terapeuty, prowadzi go również przez długą ścieżkę zbierania doświadczeń i rozwoju do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty. Jest kimś w rodzaju mentora, przewodnika, mistrza. 

Czego byś życzył na kolejną dekadę działalności Krakowskiego Instytutu Psychoterapii? 
Chciałbym życzyć KIP-owi ciągłego rozwoju, zdrowiejących i usatysfakcjonowanych pacjentów oraz nowych ośrodków w miastach, gdzie jeszcze nas nie ma. Po otwarciu ośrodka w Tarnowie zauważam, że w wielu miejscach, nie tylko w Krakowie, jest ogromna potrzeba, aby istniało takie miejsce jak KIP, które udziela młodym ludziom i ich rodzinom profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej.