SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Trening Umiejętności Społecznych

2017 08 22
W związku z nadchodzącym rokiem szkolnym, w Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzimy rekrutację do grupy terapeutycznej skupiającej się na Treningu Umiejętności Społecznych.

Grupa przeznaczona jest dla młodzieży ponadgimnazjalnej w wieku od 16 do 18 roku życia, będącej
w różnego rodzaju kryzysach rozwojowych. Celem grupy jest poprawa funkcjonowania uczestników
w środowisku rówieśniczym oraz rozwój umiejętności społecznych.


Cele szczegółowe:

Wzrost poczucia własnej wartości

Zrozumienie własnego wpływu na otoczenie

Uzyskanie wsparcia ze strony grupy

Odnalezienie się w nowej sytuacji społecznej

Umiejętność słuchania i wypowiadania się

Nabycie umiejętności dostosowywania się do zasad w grupie i negocjowania ich

Nabycie zdolności rozwiązywania problemów

 

Zapraszamy do kontaktu z Krakowskim Instytutem Psychoterapii Krakowiaków 2 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10:00 do 18:00 w celu rekrutacji do grupy.

Grupa rozpocznie swoją działalność w połowie września 2017 r., każde spotkanie grupy zaplanowano w systemie cotygodniowych 90 minutowych spotkań.

Grupa będzie prowadzona przez Jerzego Włosowicza

Telefon: 12 644 12 66

Adres: os. Krakowiaków 2