SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Rywalizacja i współpraca w grupie dziecięco-młodzieżowej

2018 04 15
Efektem współpracy KIP z krakowskim MOPS oraz szkół podstawowych zlokalizowanych w Nowej Hucie jest organizacja w maju oraz czerwcu 2018 roku przez członków zespołu Krakowskiego Instytutu Psychoterapii „Ptaszyckiego”, warsztatów pt. „Jak rozłożyć przemoc na łopatki – nauka poprzez zabawę”. Program warsztatów oparty jest na wieloletnim doświadczeniu w tego typu działaniach profilaktycznych KIP oraz wynika z potrzeb sygnalizowanych przez pracowników MOPS oraz nauczycieli i pedagogów.
            Uczestnicy w aktywny sposób – z pomocą terapeutów - będą radzić sobie z sytuacjami związanymi z przemocą, agresją, konfliktami, wykluczaniem, prześladowaniem (tzw. bullying) oraz poczuciem bezradności. Dodatkowym celem warsztatów jest również rozpoznanie potrzeb i ewentualnych trudności doświadczanych przez daną grupę klasową.
            Każdy warsztat jest prowadzony przez dwóch doświadczonych terapeutów. Składa się z dwóch czterogodzinnych spotkań, w grupie składającej się z maksymalnie 12 uczennic i uczniów uczęszczających do tej samej klasy.  Na każdym spotkaniu zostają zaproponowane ćwiczenia grupowe, w czasie uczestnicy będą mogli doświadczyć, przeżyć rozmaite, czasem i trudne, sytuacje, by następnie je później zrozumieć i omówić. Pierwsze spotkanie koncentrować się będzie na pokonywaniu trudności komunikacyjnych oraz nauce efektywnych sposobów działania poprzez doświadczenie i aktywny udział w sytuacjach, w których pojawia się rywalizacja. Na drugim spotkaniu – dotyczącym współpracy w grupie – uczestnicy będą poszukiwać sposobów nieagresywnego komunikowania i zaspokajania potrzeb.
Terapeuci:
Magdalena Chodak, Justyna Kuś, Daria Syrecka, Stanisław Szwed
Osoba odpowiedzialna:
Stanisław Szwed