SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

I warsztat motywacyjny

2019 10 01
Program skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych,
we Wrocławiu i jest bezpłatny. W ramach programu przewidywane są:
I część:
-Pojedyncze warsztaty informacyjno - motywacyjne
Podczas spotkań realizowane będą między innymi takie tematy jak: porozumienie bez przemocy NVC, rozwiązywanie konfliktów, trening uważności, praca na zasobach, radzenie sobie ze stresem, trening empatycznej postawy, komunikowanie swoich potrzeb, komunikowanie swoich uczuć, umiejętność wyobrażania sobie stanów wewnętrznych innych osób (zapobieganie eskalacji przemocy/agresji w szkole).
Celem jest zasygnalizowanie, że na zdrowie psychiczne i zdrowe relacje z otoczeniem składa się wiele różnych umiejętności.
Prowadzący - doświadczeni psychoterapeuci - ostateczną tematykę warsztatów ustalają w porozumieniu z przedstawicielem danej szkoły. Warunkiem uczestnictwa jest ukończony 15 rok życia.
Warsztaty będą miały również na celu wyłonienie osób chętnych do wzięcia kontynuacji programu - dwumiesięcznego cyklu spotkań grupowych.
II część:
- 8 cyklicznych spotkań grupy psychoterapeutycznej, dla 24 osób.
 „ Dziewczyny wiedzą co robią” grupa dla młodych kobiet- struktura warsztatowa z elementami psychodramy, pracy z ciałem, mindfulness, porozumienia bez przemocy NVC.
 „Najpierw pomyśl” grupa dla młodych mężczyzn - trening umiejętności społecznych, mający na celu kształtowanie refleksyjności, wrażliwości i empatii. Warsztaty z elementami treningu zastępowania agresji TESYA i treningu „Najpierw pomyśl” Jima Larsona.
*W przypadku nieproporcjonalnego pod względem płci, zakwalifikowania się uczestników do grup, zastrzegamy prawo do stworzenia grupy mieszanej, która zawierać będzie elementy obu wyżej opisanych.
Zapisy: telefonicznie 882 011 382 lub mailowo wroclaw@kip.edu.pl
http://kip.edu.pl/oddzialy/wroclaw
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU