SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar
Zasila nas 1% podatku!
Jesteśmy częścią Stowarzyszenia SIEMACHA - organizacji pożytku publicznego. Nasza pomoc w zakresie poradnictwa i terapii, krórą świadczymy bezpłatnie, możliwa jest dzięki mechanizmowi 1% podatku. Twój 1% podatku ma znaczenie! W 4 oddziałach Krakowskiego Instytutu Psychoterapii odbywamy miesięcznie około 1000 "rozmów terapeutycznych", które konkretnym osobom pozwalają wrócić do pełni życiowych sił po okresie różnego rodzaju kryzysów. Przekaż 1% podaktu!

KRS 0000207304 
(z dopiskiem "terapia")

Prezentacja z konferencji „Szkoła bezpieczna w sieci”
W środę, 27 listopada odbyła się konferencja organizowana przez Fundację Dzieci Niczyje, Fundację Ale Heca!, Stowarzyszenie SIEMACHA i Fundację Orange
„Szkoła bezpieczna w sieci”. Program konferencji obejmował tematykę taką jak: bezpieczeństwo użytkowników internetu, cyberprzemoc, profilaktyka zagrożeń dla dzieci i młodzieży w internecie czy uzależnienia od internetu.

„Szkoła bezpieczna w sieci”
Serdecznie zapraszamy nauczycieli gimnazjalnych i pedagogów szkolnych na konferencję organizowaną przez Fundację Dzieci Niczyje, Ale Heca!, Stowarzyszenie SIEMACHA i Fundację Orange. Konferencja będzie dotyczyć bezpieczeństwa młodzieży w sieci, profilaktyki zagrożeń online oraz polityki e-bezpieczeństwa w szkołach. Arkadiusz Kusztykiewicz ze Stowarzyszenia SIEMACHA zaprezentuje temat „Dlaczego warto pracować z rodziną, kiedy to dziecko ma problem z internetem”.

„Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”
W dniach 21–22 października 2013 r. odbyła się 10 Ogólnopolska konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” organizowana przez Fundację Dzieci Niczyje. Jest to coroczna konferencja dla profesjonalistów chroniących dzieci przed krzywdzeniem.

Wykład pt. „Psychoterapia w erze internetu”
20 października Wojciech Drath, terapeuta pracujący w KIP „Podbrzezie”, przedstawił na ogólnopolskiej konferencji „Granice psychopatologii. Granice psychoterapii” wykład pt. „Psychoterapia w erze internetu”. Tematem wystąpienia były nowe wyzwania, zagrożenia i szanse jakie stoją przed psychoterapeutami i ich pacjentami w związku z coraz szybszym rozwojem internetu.

Nagroda „Nowa Jakość”
Podczas uroczystej gali SIEMACHY, 29 czerwca 2013 roku, Katarzyna Ramus, która na co dzień pracuje w oddziale KIP „Podbrzezie”, została wyróżniona nagrodą „Nowa Jakość”. Nagrodę w imieniu Zarządu Stowarzszenia SIEMACHA przyznał Ryszard Izdebski jako wyraz uznania dla dotychczasowych osiągnięć zawodowych, zaangażowania i profesjonalnej postawy.

Grupy terapeutyczne
Prowadzimy nabór do grup terapeutycznych dla:
  • dzieci w wielu 8-10 lat (KIP „Krakowiaków”)
  • młodzieży w wieku gimnazjalnym  (KIP „Podbrzezie”)
  • młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym (KIP „Podbrzezie”)
  • dla dorosłych w wieku 20-30 lat (KIP „Ptaszyckiego”)
  • warsztaty rozwoju osobistego dla osób w wieku 20-30 lat  (KIP „Ptaszyckiego”)
  • grupa dla pacjentów chorujących psychicznie (KIP „Krakowiaków”)
  • warsztaty dla rodziców dzieci do 13 roku życia (KIP „Krakowiaków”) 

Zebrania naukowe
Od września rozpoczynamy nowy cykl zebrań naukowych dla terapeutów KIP i pracowników Stowarzyszenia SIEMACHA. 11 października odbędzie się zebranie odnośnie procedur postępowania w pracy z rodziną z przemocą. Kolejne zebranie 8 listopada będzie prezentacją pracy grupy „Antywirus” zajmującej się tematyką profilaktyki uzależnień od internetu. Zebrania odbywają się w budynku głównym Stowarzyszenia SIEMACHA ul. Długa 42 o godz. 8.00.