SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Działalność naukowa

Krakowski Instytut Psychoterapii prowadzi badania naukowe w kilku obszarach:

  • uzależnienie od Internetu
  • badanie relacji terapeutycznej i czynników wspierających skuteczność psychoterapii
  • badania jakościowe w psychoterapii
  • przekaz wzorców międzygeneracyjnych w rodzinach
  • terapia rodzinna rodzin wieloproblemowych
  • badania krzywdzenia w rodzinach (w tym krzywdzenia psychicznego)
 

KONFERENCJE NAUKOWE:


(W)SKAZANI DO TERAPII
„(W)skazani do terapii. Dylematy instytucji pracujących z rodzinami” – pod takim hasłem w dniach 2-3 czerwca 2016 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyła się konferencja Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, który w tym roku świętuje jubileusz 10-lecia.

W konferencji wzięli udział psychoterapeuci, lekarze, kuratorzy, pedagodzy szkolni i inni specjaliści zajmujący się rodziną. Prelekcje wygłosili: prof. dr hab. Bogdan de Barbaro, Dyrektor Zarządzający KIP Ryszard Izdebski, prof. dr hab. Barbara Józefik, prof. dr hab. Irena Namysłowska, prof. dr hab. Jacek Bomba, dr hab. Maciej Pilecki, ks. dr Jacek Prusak, dr Monika Sajkowska, prof. dr hab. Tomasz Szlendak, dr Krzysztof Szwajca.
Warsztaty poprowadzili pracownicy Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ, Zespołu Leczenia Domowego CMUJ, Krakowskiego Ośrodka Terapii, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej.

Honorowy Patronat nad jubileuszową konferencją Krakowskiego Instytutu Psychoterapii objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin, Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak oraz Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Broszura konferencyjna (program, prelegenci, opis warsztatów)
REALIZOWANE PROGRAMY BADAWCZE:


ANALIZA PRZYMIERZA TERAPEUTYCZNEGO W OPARCIU O MODEL SOFTA
Jakość relacji pomiędzy członkami rodziny i terapeutami jest jednym z kluczowych czynników wpływających na utrzymywanie się kontaktu terapeutycznego oraz postępy w terapii. Zbudowanie przymierza terapeutycznego opartego na zaufaniu, zaangażowaniu i współpracy wokół wspólnych celów, stanowi nieodzowny czynnik wspierający wprowadzanie konstruktywnych  zmian w rodzinie.

Uruchomiony przez zespół KIP „Podbrzezie” program badawczy związany jest z obserwacją i analizą zachowań terapeutów i członków rodzin przyczyniających się do budowania przymierza terapeutycznego. Zespół pracuje w porozumieniu z międzynarodowym zespołem badaczy terapii rodzin – Valentinem Escudero z Uniwersytetu de la Coruña, Laurie Heatherington z Williams College w Massachusetts i Myrną Friedlander z Uniwersytetu Stanowego w Nowym Jorku – twórcami modelu analizy przymierza SOFTA (System Obserwacji Przymierzy Terapeutycznych w Terapii Rodzin i Par). Tłumaczenie narzędzi badawczych i adaptacja ich do warunków psychoterapii realizowanej w Polsce odbywa się przy zaangażowaniu zespołu Zakładu Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zespół „Podbrzezia” analizuje dla celów badawczych i superwizyjnych nagrania sesji rodzinnych w celu zwiększenia jakości własnej pracy terapeutycznej, jak również w celu rozwijania naukowej wiedzy w obszarze, który skupia uwagę rosnącej liczby badaczy psychoterapii na świecie, zainteresowanych wyłanianiem czynników leczących w psychoterapii.
 


TERAPIA RODZIN Z KLIENTAMI Z ZEWNĘTRZNĄ MOTYWACJĄ - BUDOWANIE PRZYMIERZA TERAPEUTYCZNEGO.​

W dniach 6-7 listopada 2015 roku w auli Stowarzyszenia SIEMACHA przy ul. Długiej 42 w Krakowie odbył się warsztat naukowy prowadzony przez profesora Valentína Escudero, zatytułowany: Terapia rodzin z klientami z zewnętrzną motywacją - budowanie przymierza terapeutycznego. Profesor Valentín Escudero jest psychoterapeutą i superwizorem, dziekanem Wydziału Psychologii Uniwersytetu w La Coruña w Hiszpanii, honorowym profesorem State University of New York. Kieruje działem badań nad procesem terapii rodzinnej w Klinice Naval w La Coruña. Jest autorem publikacji naukowych w dziedzinie terapii rodzin. Zajmuje się badaniem przymierza terapeutycznego w pracy z rodzinami oraz zastosowania interwencji rodzinnych w obszarze pomocy społecznej i służb ochrony dzieci. Pracuje z rodzinami doświadczającymi traum, poważnych zaburzeń psychicznych, mierzącymi się z konsekwencjami przemocy czy procesem rozpadu rodziny. Wraz z Myrną Friedlander i Laurie Heatherington opracował System Obserwacji Przymierza Terapeutycznego w Terapii Rodzin i Par – SOFTA. Jest to model stosowany w pracy naukowej psychoterapeutów Krakowskiego Instytutu Psychoterapii.

Celem warsztatu było pogłębienie wiedzy na temat:

  • praktycznych aspektów budowania przymierza terapeutycznego w terapii rodzin,
  • analizy i oceny obserwowalnych przejawów tworzącego się przymierza w oparciu o model SOFTA,
  • aktywności terapeutów wspierających budowanie przymierza z rodzinami o zewnętrznej motywacji do udziału w terapii.

To wydarzenie naukowe było współfinansowane ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Organizatorami warsztatu były: Krakowski Instytut Psychoterapii Stowarzyszenia SIEMACHA oraz Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM. Warsztat był okazją do zintegrowania się środowiska psychoterapeutycznego. W warsztacie uczestniczyło 60 osób - oprócz organizatorów, przybyli także pracownicy Zakładu Terapii Rodzin, Krakowskiego Ośrodka Terapii, Pracowni Psychologii i Psychoterapii Systemowej UJ CM, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, zespołu asystentów rodziny MOPS w Rzeszowie oraz SIEMACHA Spot z Mogilskiej i Długiej.