SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Kim jesteśmy?

Krakowski Instytut Psychoterapii to pięćdziesięcioosobowy zespół psychoterapeutów. Psychologów, pedagogów i lekarzy połączonych misją zapewnienia dziecku i nastolatkowi przeżywającemu kryzysy rozwojowe, nieradzącemu sobie z trudnymi sytuacjami, cierpiącemu na zaburzenia psychiczne, najlepszych warunków leczenia. Pomoc w ośrodku mogą uzyskać również osoby dorosłe, ale podstawowym obiektem oddziaływań jest rodzina.

KIP to zespół odwołujący się do poprzedników ze szczególnym uwzględnieniem profesor Marii Orwid, pracujący w przekonaniu, że podejście systemowe w terapii rodzin jest dobrą ideą scalającą. Terapeuci KIP posiadają wysokie kompetencje formalne, to znaczy certyfikaty Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalizacje z psychiatrii i psychologii klinicznej oraz certyfikaty specjalistów terapii środowiskowej PTP. Środowiskiem, które wybraliśmy do współpracy i które nas zaakceptowało, jest środowisko Stowarzyszenia SIEMACHA otwarte na nowoczesne formy pomocy dziecku i rodzinie. Naszą ambicją jest podejmowanie poważnych wyzwań, dlatego często pracujemy z rodzinami wieloproblemowymi, które szukały bezowocnie pomocy w innych instytucjach. Upływ czasu usztywnił ich postawy, oswoił i pogodził z chorobą. Terapeutyczne propozycje zmian bywają zagrażające. Dlatego staramy się do utrwalonych w rodzinie opisów wprowadzać odmienną, cyrkularną perspektywę i postawę zaciekawienia.
 
Uznajemy, że każdemu człowiekowi przysługuje prawo do rozmowy i nie trzeba do tego używać „powodów” psychopatologicznych. Usuwamy przeszkody formalne, takie jak skierowanie od psychiatry, ponieważ zależy nam na rzeczywistej motywacji rodziny do terapii. Szanując dialog wewnętrzny i wolność pacjenta, pragniemy jednak pozyskać go do rozmowy zewnętrznej, do dialogowania z nami. Jest to szczególnie istotne wobec tych pacjentów, którzy od dawna rozmawiają wyłącznie ze sobą, a narkotyk lub komputer są jedynymi pośrednikami. Terapeutyczne sesje rodzinne odbywamy również w domu pacjenta, co sprawia, że oprócz perspektywy klinicznej uwzględniamy szeroki kontekst społeczny. Staramy się być dostępni dla pacjenta, stąd podjęcie terapii w galeriach handlowych, które stały się współczesnymi ulicami. Nasze doświadczenia upowszechniamy pracując w różnych dzielnicach Krakowa, a także w Rzeszowie, Tarnowie i Wrocławiu. Dbamy o integrację oddziaływań. Jesteśmy włączeni w realizowany przez SIEMACHĘ projekt Centrów Rozwoju Com-Com Zone, który jest bardzo udanym eksperymentem łączącym sport, psychoterapię i wychowanie.

 


Ryszard Izdebski
Wiceprzewodniczący Zarządu
Dyrektor Zarządzający Placówek Terapeutycznych 


Pedagog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, terapeuta rodzin, superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kierownik Zespołu Hospitalizacji Domowej dla Dzieci i Młodzieży przy Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; dyrektor Zarządu Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid; Dyrektor Zarządzający placówek terapeutycznych Krakowskiego Instytutu Psychoterapii; wiceprzewodniczący zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami psychoterapeutycznymi, psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży i dorosłych, terapii rodzin ambulatoryjnej i prowadzonej w domu, w tym rodzin wieloproblemowych i rodzin z przemocą. Od szeregu lat prowadzi grupę terapeutyczną dla „Dzieci Holocaustu”. Prowadzi superwizje indywidualne i zespołowe, grupy Balinta oraz warsztaty i treningi. Jako wykładowca uczestniczy w kursach całościowych prowadzących do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Odbywał staże i szkolenia w licznych placówkach polskich i zagranicznych. Jest autorem wielu publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Jest laureatem pierwszej edycji Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman, jako osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym.

   
  Agnieszka Konieczny 
  Koordynator ds. Placówek Terapeutycznych
 
 


 


Krakowski Instytut Psychoterapii
Biuro Placówek Terapeutycznych
ul. Długa 42, 31-146 Kraków
T +48 12 632 11 88 w. 24 
F +48 12 425 07 55
sekretariat@siemacha.org.pl