SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Konferencja Przerzucając Mosty

O nasKrakowski Instytut Psychoterapii jest częścią Stowarzyszenia Siemacha. Pierwszy oddział- KIP Podbrzezie- został założony w 2006 roku. Położony jest on na Kazimierzu, w zabytkowej dzielnicy Krakowa.  Krakowskie oddziały KIP znajdują się jeszcze na terenie Nowej-Huty (2 ośrodki- KIP Krakowiaków oraz KIP Ptaszyckiego) oraz we Wrocławiu (1 ośrodek).

Krakowski Instytut Psychoterapii w skrócie KIP to zespół psychologów i psychoterapeutów. KIP swoją ofertę kieruje głównie do dzieci, młodzieży i rodzin oraz do osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Wszelkie działania Krakowskiego Instytutu Psychoterapii współfinansowane są ze środków Miasta Krakowa oraz środków własnych Stowarzyszenia Siemacha. 

Stowarzyszenie Siemacha to organizacja non profit, utworzona w listopadzie 2003 w Krakowie w celu nadania instytucjonalnych ram specjalistycznym placówkom wsparcia dziennego, działającym w Krakowie od 2 października 1993 pod nazwą Centrum Młodzieży „U Siemachy”, a następnie Dzienny Ośrodek Socjoterapii „U Siemachy”. Nazwa Stowarzyszenia wywodzi się od nazwiska ks. Kazimierza Siemaszki CM nazywanego przez wychowanków „Siemachą”, który poświęcił się dla sierot i biedaków. Obecnie SIEMACHA to: placówki wsparcia dziennego SIEMACHA SPOT (również w galeriach handlowych), nowoczesne domy dziecka SIEMACHA SPOT 24, mobilne formy wychowania SIEMACHA Spot camp, poradnictwo i terapia Krakowski Instytut Psychoterapii (KIP) oraz Akademia Sportu PROGRES.
W ciągu roku Stowarzyszenie pomaga:

  • 2500 dzieciom w placówkach dziennych, 
  • ponad 100 w placówkach całodobowych, 
  • ok. 1500 pacjentom psychoterapii
  • ponad 25000 dzieciom na zajęciach sportowych.

   

www.siemacha.org.pl

www.kip.edu.pl


PATRONAT

PARTNERZY

SPONSOR