SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Konferencja Przerzucając Mosty

Prelegenci (kolejność alfabetyczna)Julia Granville - systemowy terapeuta rodzin, nauczyciel Mindfulness, konsultant i wykładowca, pracownik socjalny do spraw adopcji, superwizor w klinice Tavistock & Portman NHS Foundation Trust w Londynie. Posiada około dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z rodzinami w sektorach wolontariackich i statutowych. Jej zainteresowania i doświadczenie opierają się na pracy z dziećmi adoptowanymi, ich rodzinami oraz z rodzinami o nietypowej strukturze. Posiada również prywatne doświadczenie w pracy z parami, rodzicami i dziećmi.

 

dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof.UJ - specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychoterapeuta w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, współpracownik Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Autor ponad 60 publikacji z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii i seksuologii.
 

dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ - socjolog, pracownik socjalny. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz Instytutu Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie. Autorka publikacji z zakresu ewaluacji w naukach społecznych i pracy socjalnej oraz socjologii dzieciństwa. Ponad dziesięć lat prowadzi zajęcia dydaktyczne ukierunkowane na rozwijanie potencjału ewaluacyjnego w obszarze pracy socjalnej oraz poszukiwanie możliwości zastosowania podejścia umacniającego wśród dzieci w polu praktyki pracy socjalnej. Od kilku lat jej zainteresowania badawcze koncentrują się na badaniach związków między traumą wczesnodziecięcą i procesem odzyskiwania podmiotowości przez dzieci z doświadczeniem krzywdzenia. 
 

Dr hab. n. med. Maciej Pilecki - specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta PTP, PTPP, EAP, superwizor PTP. Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży SU w Krakowie, w latach 2009-2011 kierownik Zespołu Leczenia Zaburzeń Odżywiania w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitalu Uniwersyteckim w Kingston w Kanadzie. Autor kilkudziesięciu artykułów i prac naukowych z dziedziny psychiatrii, psychiatrii wieku rozwojowego, psychoterapii.

 

Robin Solomon - konsultant i pracownik socjalny do spraw rodzin zastępczych, adopcji i opieki rodzinnej w klinice Tavistock and Portman NHS Foundation Trust. Była wykładowcą na Uniwestytecie Brunel. Starszy członek Higher Education Academy oraz The Centre for Social Work Practice. Koordynator interdyscyplinarnych studiów dotyczących adopcji i rodzin zastępczych w klinice Tavistock. Bierze udział w projekcie badawczym na temat efektywności psychoedukacyjnych grup wsparcia dla opiekunów rodzin zastępczych. Obecnie pracuje także jako niezależny konsultant i wykładowca.

                                                                 
dr hab. Magdalena Ślusarczyk jest absolwentką socjologii (Instytut Socjologii UJ) i filologii germańskiej (studia I stopnia NKJO UJ). W 2005 roku obroniła pracę doktorską i ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Badań Problemów Ludnościowych IS UJ. Wśród jej głównych zainteresowań badawczych są socjologia migracji oraz edukacji.
 


PATRONAT

PARTNERZY

SPONSOR