SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Kraków „Krakowiaków”


O NAS: Krakowski Instytut Psychoterapii „Krakowiaków” zajmuje się terapią rodzin oraz dzieci i młodzieży, często dotkniętych przemocą, kierowanych do ośrodka przez sąd. Na terenie Instytutu prowadzone są grupy terapeutyczne dla dzieci w wieku szkoły podstawowej. Ośrodek „Krakowiaków” organizuje szkolenia dla specjalistów oraz warsztaty specjalistyczne dla różnych grup np. dla rodziców na temat problemów wychowawczych. W ramach działań środowiskowych z MOPS uruchomiona została grupa dla pacjentów po kryzysie psychicznym. Instytut bierze udział w projekcie „Małe dzieci wielka sprawa”, wspierając rozwój najmłodszych dzieci. W ramach integracji środowiska organizowane są różne spotkania, także o charakterze artystycznym np. wystawa zdjęć „Foto czułość”.

Nowe grupy terapeutyczne:
Terapia wielorodzinna z problemem niskiej motywacji do realizowania obowiązku szkolnego -> 
Grupa terapeutyczno-rozwojowa dla osób w wieku gimnazjalnym -> 
Grupa terapeutyczna dla pacjentów chorujących na zaburzenia psychotyczne -> 


 • big-923c3430-edit.jpg

  Katarzyna Ramus

  dyrektor oddziału, psycholog
  Dyrektor KIP na Krakowiaków — psycholog, superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Dyplom Specjalisty Psychologii Klinicznej Centrum Egzaminów Medycznych, Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej PTP. Dydaktyk, prowadząca superwizje dla pedagogów placówek dziennych oraz zespołów placówek całodobowych Stowarzyszenia SIEMACHA. Członek Zespołu Strategicznego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Krakowa.

 • big-923c3370-edit.jpg

  Łukasz Barwiński

  psycholog
  Absolwent psychologii i pedagogiki resocjalizacyjnej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant w Instytucie Psychologii UJ, wykładowca, pracownik naukowy na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego. Certyfikat Terapeuty Środowiskowego oraz Specjalisty Terapii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychologii klinicznej.

 • rafal-perkowski.jpg

  Rafał Perkowski

  psychoterapeuta
  Ukończył całościowe szkolenie mające na celu uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty SNP PTP, specjalista terapii środowiskowej i terapeuta środowiskowy PTP. Członek zarządu Polsko-Francuskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi szkolenia z systemowej terapii rodzin. Specjalizuje się w tłumaczeniu francuskich tekstów, m.in. z zakresu psychiatrii, psychologii i psychoterapii (tłumacz SNT-NOT). Absolwent etnologii. Przygotowuje doktorat z historii idei na Uniwersytecie Paris IV - Sorbonne.

 • krakowiakow.jpg

  Paulina Olczyk

  koordynator działań oddziału
  Ukończone  studia na kierunku Politologia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej. Podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach.

 • derezinska.jpg

  Joanna Derezińska

  psycholog
  Absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ. Ukończyła całościowy kurs przygotowujący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie kliniczne uzyskiwała podczas praktyk i staży podyplomowych na oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Należy do Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychologii klinicznej.

 • kwarciany.jpg

  Agata Kwarciany

  psycholog
  Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, ukończyła całościowe szkolenie podyplomowe przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty SNP PTP realizowanego przez Katedrę Psychiatrii CM UJ w Krakowie, trakcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu psychologii klinicznej w Szpitalu Specjalistycznym im.L.Rydygiera. Pracowała jako psycholog szkolny z dziećmi i młodzieżą, następnie zajmowała się pracą z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy domowej i uzależnienia od alkoholu. Realizuje szkolenia i warsztaty dla różnych grup zawodowych, szczególnie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz treningu umiejętności społecznych.

 • papuga.jpg

  Bartłomiej Papuga

  psycholog
  Absolwent filozofii, ukończył Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego KCP, Szkolenie Trenerów Wszechnicy UJ. Doświadczenie zawodowe nabywał podczas pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie oraz w trakcie stażu na oddziale Szpitala Uniwersyteckiego UJ. Trener wielu szkoleń umiejętności miękkich przeznaczonych dla dorosłych i młodzieży.

 • bednarz.jpg

  Klaudia Bednarz

  psycholog
  Psycholog, absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ukończyła całościowe szkolenie podyplomowe przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty SNP PTP. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i zdobywa doświadczenie, uczestnicząc w stażach i konferencjach naukowych.

 • polak.jpg

  Natalia Polak

  psychoterapeutka
  Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym- całościowe szkolenie podyplomowe przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego PRO VITA, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię młodzieży. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, uczestnik konferencji naukowych oraz specjalistycznych szkoleń z zakresu psychoterapii oraz pomocy psychologicznej.

 • chodak.jpg

  Magdalena Chodak

  psycholog
  Psycholog, absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, asystent w Oddziale Dziennym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Certyfikowany Terapeuta Środowiskowy PTP. Ukończyła studia podyplomowe przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty SNP PTP. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychologii klinicznej. Związana z psychoterapią i pomocą psychologiczną od 2005 roku. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

os. Krakowiaków 2, 31-962 Kraków

T +48 12 644 12 66 w. 21
M +48 882 011 339
F +48 12 644 12 66 w. 24
E krakowiakow@kip.edu.pl

Godziny otwarcia:
Pon. – Pt. 10.00-18.00

Dyrektor:
Katarzyna Ramus
k.ramus@siemacha.org.pl


Projekt jest finansowany
ze środków
Gminy Miejskiej Kraków

www.ngo.krakow.pl