SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Kraków „Krakowiaków”


O NAS:Krakowski Instytut Psychoterapii na os. Krakowiaków zajmuje się terapią rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych. Na terenie Instytutu cyklicznie prowadzone są grupy terapeutyczne dla młodzieży w wieku szkolnym oraz treningi interpersonalne dla młodych dorosłych. Ośrodek organizuje szkolenia dla specjalistów oraz warsztaty specjalistyczne dla różnych grup np. dla rodziców na temat problemów wychowawczych. Pracuje również w innowacyjnym podejściu Multi-Family Therapy. Terapia prowadzona jest w nurcie systemowym i psychodynamicznym. Zespół superwizowany jest przez Tomasza Ptaka, certyfikowanego superwizora SNP PTP. Oprócz tego terapeuci pracują pod stałą superwizją indywidualną certyfikowanych superwizorów. 

Nowe grupy terapeutyczne:
Terapia wielorodzinna z problemem niskiej motywacji do realizowania obowiązku szkolnego ->         
Grupa Psychoterapeutyczna dla osób z syndromem DDA/DDD - ostatnie dni rekrutacji ->
Krakowski instytut psychoterapii zaprasza mlodziez w wieku 15-18 lat->
Grupa dla osób w wieku od 20 do 30 roku życia.->
Warsztaty dla rodziców->

 


 • papuga.jpg

  Bartłomiej Papuga

  dyrektor, psychoterapeuta
  Dyrektor KIP Krakowiaków — psycholog,  absolwent filozofii, ukończył Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego KCP, Szkolenie Trenerów Wszechnicy UJ. Doświadczenie zawodowe nabywał podczas pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie oraz w trakcie stażu na oddziale Szpitala Uniwersyteckiego UJ. Trener wielu szkoleń umiejętności miękkich przeznaczonych dla dorosłych i młodzieży.    

 • polak.jpg

  Natalia Polak

  psychoterapeuta
  Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym- całościowe szkolenie podyplomowe przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego PRO VITA, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię młodzieży. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, uczestnik konferencji naukowych oraz specjalistycznych szkoleń z zakresu psychoterapii oraz pomocy psychologicznej.

 • maria-czyzewska-100x70.jpg

  Maria Czyż

  Psychoterapeuta
  Absolwentka Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA przygotowującą do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Stażowała w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej (Kraków, Bochnia) oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego prowadząc terapię dorosłych, dzieci i młodzieży.

 • magdalena-kik.jpg

  Magdalena Kik

  psychoterapeuta

  Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Sekcji Psychoterapii PTP, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii akredytowany przez PTP, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia akredytowane przez PARPA. Aktualnie uczestniczy w specjalistycznym Kursie Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych. Prowadzi psychoterapię indywidualną, psychoterapię par/ małżeńską i terapię rodzinną, a także różne formy terapii i pracy grupowej. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą. Psychoterapię prowadzi w podejściu systemowo–psychodynamicznym. Współpracowała m.in. ze Szpitalem Specjalistycznym im.dr J. Babińskiego, Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Andrychowie. Od kilku lat pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego. 


 • img_20171123_171204-2.jpg

  Tobiasz Palamar

  psychoterapeuta
  Absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ. Ukończył całoścoiwy kurs przygotowujący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, realizator programu Candis. Doswiadzczenie kliniczne zdobywał zdobywał pracując min. w Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Józefa Babińskiego, Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień. W trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu asystenta psychodramy. 
   

 • anna-saramowicz.jpg

  Anna Saramowicz

  psychoterapeuta
  Psycholog, absolwentka UJ w Krakowie. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Sekcji  Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 749. Doświadczenie kliniczne uzyskała w trakcie staży podyplomowych m.in. : w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie, w Katedrze Psychoterapii UJ CM na ul. Lenartowicza w Krakowie ( Odział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych) oraz Centrum Psychoterapii w Myślenicach.
  W KIP Krakowiaków prowadzi grupy  Multi Family Therapy (Terapia Wielorodzinna) oraz spotkania rodzinne.
   

 • kasia-kowara.jpg

  Katarzyna Kowara

  psychoterapeuta
  Psychoterapeuta, absolwentka Psychologii Ogólnej Wydziału Filozoficznego UJ,  ukończyła całościowy kursu psychoterapii akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Dziennym Psychiatrii Dorosłych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic „Feniks” w Katowicach oraz w Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Józefa Babińskiego. Współpracowała  z organizacjami pozarządowymi, m. in. z Fundacją Bez Klamek oraz PCK. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz psychoterapię opartą o dynamikę grupową. Pracuje pod  stałą superwizją superwizorów certyfikowanych w PTP. Specjalizuje się w prowadzeniu analitycznych grup terapeutycznych.       

 • mariusz-zdjecie-.jpg

  Mariusz Węc

  psychoterapeuta
  Absolwent pedagogiki, psychoterapeuta. Ukończył czteroletni Kurs Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Odbył staż w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie.  Ukończył specjalistyczny kurs psychologii klinicznej, organizowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dodatkowo, kursy dotyczące pracy z rodziną dysfunkcyjną  „Odzyskać Dziecko” w Warszawie i kurs „Szkoła dla Rodziców  i Wychowawców. Członek zarządu Fundacji „Znaczenie”, która zajmuje się wsparciem rodzin biologicznych, dzieci i młodzieży pozostających w pieczy zastępczej. Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Psychologii Stosowanej, prowadzący moduł specjalizacyjny: „Psycholog wobec problemów rodziny”. Jego obszarem szczególnych zainteresowań jest młody człowiek w okresie poszukiwania własnej tożsamości, w okresie dojrzewania, przeżywający problemy szkolne. Zajmuję się leczeniem fobii szkolnej, depresji młodzieńczej, zaburzeń adaptacyjnych. W trakcie procesu certyfikacji.

os. Krakowiaków 2, 31-962 Kraków

T +48 12 644 12 66 w. 21
M +48 882 011 339
F +48 12 644 12 66 w. 24
E krakowiakow@kip.edu.pl

Godziny otwarcia:
Pon. – Pt. 10.00-18.00
Dyrektor:
Bartłomiej Papuga
b.papuga@siemacha.org.pl


Projekt jest finansowany
ze środków
Gminy Miejskiej Kraków

www.ngo.krakow.pl