SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Kraków „Krakowiaków”


O NAS: Krakowski Instytut Psychoterapii „Krakowiaków” zajmuje się terapią rodzin oraz dzieci i młodzieży, często dotkniętych przemocą, kierowanych do ośrodka przez sąd. Na terenie Instytutu prowadzone są grupy terapeutyczne dla dzieci w wieku szkoły podstawowej. Ośrodek „Krakowiaków” organizuje szkolenia dla specjalistów oraz warsztaty specjalistyczne dla różnych grup np. dla rodziców na temat problemów wychowawczych. W ramach działań środowiskowych z MOPS uruchomiona została grupa dla pacjentów po kryzysie psychicznym. Instytut bierze udział w projekcie „Małe dzieci wielka sprawa”, wspierając rozwój najmłodszych dzieci. W ramach integracji środowiska organizowane są różne spotkania, także o charakterze artystycznym np. wystawa zdjęć „Foto czułość”.

Nowe grupy terapeutyczne:
Terapia wielorodzinna z problemem niskiej motywacji do realizowania obowiązku szkolnego -> 
Grupa terapeutyczno-rozwojowa dla osób w wieku gimnazjalnym -> 
Grupa terapeutyczna dla pacjentów chorujących na zaburzenia psychotyczne -> 


 • papuga.jpg

  Bartłomiej Papuga

  p.o. Dyrektor oddziału, psycholog
  p.o. Dyrektor KIP na Krakowiaków — psycholog,  absolwent filozofii, ukończył Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego KCP, Szkolenie Trenerów Wszechnicy UJ. Doświadczenie zawodowe nabywał podczas pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie oraz w trakcie stażu na oddziale Szpitala Uniwersyteckiego UJ. Trener wielu szkoleń umiejętności miękkich przeznaczonych dla dorosłych i młodzieży.

 • big-923c3370-edit.jpg

  Łukasz Barwiński

  psycholog
  Absolwent psychologii i pedagogiki resocjalizacyjnej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant w Instytucie Psychologii UJ, wykładowca, pracownik naukowy na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego. Certyfikat Terapeuty Środowiskowego oraz Specjalisty Terapii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychologii klinicznej.

 • krakowiakow.jpg

  Paulina Olczyk

  koordynator działań oddziału
  Ukończone  studia na kierunku Politologia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej. Podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach.

 • derezinska.jpg

  Joanna Derezińska

  psycholog
  Absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ. Ukończyła całościowy kurs przygotowujący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie kliniczne uzyskiwała podczas praktyk i staży podyplomowych na oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Należy do Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychologii klinicznej.

 • polak.jpg

  Natalia Polak

  psychoterapeutka
  Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym- całościowe szkolenie podyplomowe przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego PRO VITA, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię młodzieży. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, uczestnik konferencji naukowych oraz specjalistycznych szkoleń z zakresu psychoterapii oraz pomocy psychologicznej.

 • chodak.jpg

  Magdalena Chodak

  psycholog
  Psycholog, absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, asystent w Oddziale Dziennym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Certyfikowany Terapeuta Środowiskowy PTP. Ukończyła studia podyplomowe przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty SNP PTP. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychologii klinicznej. Związana z psychoterapią i pomocą psychologiczną od 2005 roku. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 • maria-czyzewska-100x70.jpg

  Maria Czyż

  psycholog
  Absolwentka Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA przygotowującą do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Stażowała w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej (Kraków, Bochnia) oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego prowadząc terapię dorosłych, dzieci i młodzieży.

 • 100-x-72.jpg

  Jerzy Włosowicz

  psycholog
  Psycholog w trakcie całościowego kursu przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas praktyk w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, na Oddziale Stacjonarnym Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, oraz podczas staży w  Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Pracował jako psycholog – wychowawca w SIEMACHA Spot Ptaszyckiego. Zainteresowany  funkcjonowaniem młodzieży w kontekście nowych mediów.

os. Krakowiaków 2, 31-962 Kraków

T +48 12 644 12 66 w. 21
M +48 882 011 339
F +48 12 644 12 66 w. 24
E krakowiakow@kip.edu.pl

Godziny otwarcia:
Pon. – Pt. 10.00-18.00

p.o. Dyrektor:
Bartłomiej Papuga
b.papuga@siemacha.org.pl


Projekt jest finansowany
ze środków
Gminy Miejskiej Kraków

www.ngo.krakow.pl