SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Rzeszów „Millenium Hall”


O NAS: Gabinety Krakowskiego Instytutu Psychoterapii w Rzeszowie stanowią wyjątkowy przykład realizacji usług terapeutycznych w przestrzeni publicznej, jaką jest Galeria Millenium Hall. Ośrodek uzupełnia dostępną w Rzeszowie pomoc psychologiczną o psychoterapię czerpiącą z wieloletnich doświadczeń oddziałów KIP funkcjonujących w Krakowie. Usługi świadczone są nieodpłatnie dla mieszkańców miasta. Praca terapeutyczna w zależności od potrzeb, prowadzona jest z całą rodziną, indywidualnie lub grupowo.  


 • 3y-67x100.jpg

  Agnieszka Wychowaniec

  kierownik oddziału
  Psycholog, absolwentka psychologii i filologii polskiej na Uniwersytecie Opolskim. Ukończone studia podyplomowe  „Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie”  SWPS Wydział Zamiejscowy w Katowicach, w trakcie całościowego szkolenia podyplomowego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty SNP  PTP realizowanego przez Katedrę Psychiatrii CM UJ w Krakowie. Psycholog w placówce SIEMACHA Spot w Rzeszowie. Pracuje pod stałą superwizją. 

 • 2015.03-zdjecia-kadry-kip-rzeszow-8-67x100_.jpg

  Justyna Kowalczyk

  psycholog [urlop]
  Magister psychologii, absolwentka kierunku psychologii Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, terapeuta indywidualny i rodzinny w gabinetach Krakowskiego Instytutu Psychoterapii w Rzeszowie. Ukończyła całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, organizowanego przez Katedrę Psychiatrii CM UJ w Krakowie.

 • 2015.03-zdjecia-kadry-kip-rzeszow-4-72x100_.jpg

  Piotr Półtorak

  pedagog
  Pedagog. Ukończone Studia Podyplomowe w zakresie socjoterapii (UW Warszawa), dwuletni program Edukacji Psychologicznej w zakresie Terapii Gestalt (Ośrodek Terapii Gestalt PSPP Kraków), Program „Pomoc psychologiczna w kryzysach wychowawczych” (Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”), Szkolenie terapii rodzin (Stowarzyszenie SIEMACHA), wychowawca w Pogotowiu Opiekuńczym w Rzeszowie. Współpracuje z Instytutem Pedagogiki UR prowadząc zajęcia dotyczące socjoterapii dzieci i młodzieży dla studentów studiów stacjonarnych i podyplomowych.

 • jakub-litwin.jpg

  Jakub Litwin

  psycholog
  Magister psychologii oraz socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Psycholog w Zespole ds. Organizacji Pieczy Zastępczej MOPS w Rzeszowie. Wcześniej kierownik Środowiskowego Klubu Profilaktycznego oraz psycholog w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej. Ukończone dwuletnie szkolenie „Podstawy pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą” (Towarzystwo Nowa Kuźnia Lublin), szkolenie „Interwencja kryzysowa – podejście profesjonalne” (Instytut Rozwoju Osobistego i Psychoterapii APLICA Kraków), warsztat „Podstawy pracy psychologicznej z grupą” (Centrum Terapii, Rozwoju i Edukacji Psychologicznej INTRA-RADOM). W trakcie czteroletniego całościowego kursu psychoterapii stanowiącego podstawę do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty PTP.

 • joanna-wozniak.jpg

  Joanna Woźniak

  psycholog
  Magister psychologii,  psychoterapeuta psychodynamiczny, systemowy. Specjalność: psychoterapia indywidualna,  par/małżeństw, rodzin. Ukończyła całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji, pracuje pod stałą superwizją. 

 • karolina-bac.jpg

  Karolina Bać

  pedagog [wolontariat]
  Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, specjalista pracy socjalnej, studia podyplomowe Menadżer instytucji pomocy społecznej, asystent rodziny. Ukończyła Studium Umiejętności Psychologicznych (Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień), szkolenie Terapia rodzin (Krakowski Instytut Psychoterapii), szkolenie Couching (Psychologiczne Centrum Rozwoju Lublin), w trakcie Kursu Terapii rodzin (KIP). Posiada doświadczenie w pracy w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach z rodziną w kryzysie i przeżywającą trudności opiekuńczo - wychowawcze, wolontariusz.

 • anna-cynk.jpg

  Anna Cynk

  koordynatora działań oddziału
  Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunkach: Psychoprofilaktyka społeczna oraz Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia podyplomowe : Zarządzanie zasobami ludzkimi, Negocjacje i mediacje. 

Al. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów
​M +48 882 053 532
E milleniumhall@kip.edu.pl

Godziny otwarcia: 
poniedziałek, wtorek i piątek od godz. 15 -18 
czwartek od godz.13 - 18

Kierownik:
Agnieszka Wychowaniec
M +48 795 531 724
a.wychowaniec@siemacha.org.pl
Placówka jest współ‚finansowana
ze środków
Miasta Rzeszów