SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Kraków „Podbrzezie”


O NAS: KIP „Podbrzezie” jest najstarszym ośrodkiem KIP w Krakowie. Położony w zabytkowej dzielnicy Kazimierz KIP zgromadził bardzo wszechstronny zespół. Każdy z członków zespołu pracuje jako psychoterapeuta, ale w gronie zespołu są różni specjaliści: psychiatra, psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień, kilku specjalistów terapii środowiskowej, pedagog szkolny, interwent kryzysowy, trenerzy kompetencji społecznych; dzięki temu możliwa jest praca z każdym rodzajem trudności prezentowanych przez dzieci i młodzież, także z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Zespół „Podbrzezie” specjalizuje się w terapii młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgminazjalnym, i dla tych grup wiekowych prowadzone są całoroczne grupy psychoterapeutyczne. Niezależnie od specjalizacji KIP „Podbrzezie” prowadzi również terapię małych dzieci. Podstawowym sposobem leczenia w ośrodku jest terapia rodzin.

Nowe grupy terapeutyczne:
Grupa terapeutyczna dla rodzin -> 
Grupa terapeutyczna dla osób w wieku gimnazjalnym -> 
Grupa terapeutyczna dla osób w wieku ponadgimnazjalnym -> 


 • ewa-domagalska-kurdziiel.jpg

  Ewa Domagalska-Kurdziel

  pedagog
  Pedagog, Certyfikat Psychoterapeuty i Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej PTP.

 • dominika-frysztak.jpg

  Dominika Frysztak

  pedagog
  Pedagog, ukończyła całościowe szkolenie podyplomowe przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty SNP PTP. Ukończyła szkolenie podyplomowe „Systemowe rozumienie rodziny — podejście systemowe w terapii rodzin”, studia podyplomowe „Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa, kurs „Psychoterapia krótkoterminowa — podejście skoncentrowane na rozwiązaniach”.

 • krzysztow-gondek.jpg

  Krzysztof Gondek

  psycholog
  Psycholog, Certyfikat Terapeuty Środowiskowego PTP. Ukończył całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty SNP PTP oraz szkolenie „Systemowe rozumienie rodziny — podejście systemowe w terapii rodzin”. Pracował w Młodzieżowym Ośrodku Rozwoju Społecznego w Krakowie.

 • piotr-kasprzak.jpg

  Piotr Kasprzak

  psycholog
  Psycholog, ukończył całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty SNP PTP oraz certyfikatu asystenta psychodramy PIFE. Trener kompetencji społecznych pracujący z młodzieżą i dorosłymi. Współpracownik „Fundacji Falochron — na rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole”. Pracownik naukowy w Collegium Medicum UJ. Nauczyciel psychologii w międzynarodowym programie matury akademickiej w VIII LO Prywatnym w Krakowie. Prowadzi badania nad terapią rodzin.

 • ewelina-urbanek-traciak.jpg

  Ewelina Urbanek–Traciak

  pedagog
  Pedagog ze specjalizacją pedagogika społeczno - opiekuńcza i oligofrenopedagogika. Ukończyła całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty SNP PTP oraz dwuletni kurs „Systemowa terapia rodzin – teoria i praktyka”. Pracowała w szkole jako pedagog i terapeuta pedagogiczny, prowadziła również socjoterapię. Doświadczenie z zakresu prowadzenia psychoterapii zdobywała w Poradni Zdrowia Psychicznego w Krakowie. Ukończyła roczne szkolenie "Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo -behawioralne". Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii.

 • arkadiusz-kusztykiewicz.jpg

  Arkadiusz Kusztykiewicz

  psychoterapeuta
  Magister nauk o rodzinie, magister inżynier, posiada Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień PARPA, Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej PTP i Certyfikat Terapeuty Środowiskowego PTP, w trakcie całościowego szkolenia podyplomowego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty SNP PTP. Terapeuta uzależnień i terapeuta rodzinny w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, współtworzy i realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Posiada kilkuletni staż pracy w poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu uzależnień, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 • dorota_solecka_kip1_podbrzezie-100-x-72.jpg

  Dorota Solecka

  psychoterapeuta
  Psycholog, doktor nauk medycznych, Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej PTP. W trakcie szkolenia na Specjalistę Psychologa Klinicznego. Pracownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Zespół Hospitalizacji Domowej).

 • karolina-dejko.jpg

  Karolina Dejko

  psycholog
  psychoterapeutka
  Ukończyła studia na kierunku Psychologia Ogólna na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz całościowy Kurs Psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu SNP PTP. Przygotowuje pracę doktorską w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum UJ o systemowych uwarunkowaniach funkcjonowania psychospołecznego dzieci. Autorka artykułów naukowych, rozdziałów książkowych oraz wystąpień konferencyjnych na temat mentalizacji i rozwoju dziecka. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Society for Psychotherapy Research. Terapeutka w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

 • malgorzata-zalas.jpg

  Małgorzata Dzidko

  koordynator działań oddziału
  Absolwentka Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, specjalizacja: Analiza i Ocena Jakości Żywności. Ukończyła Studium Pedagogiczne na Politechnice Krakowskiej.

ul. Podbrzezie 6, 31-054 Kraków
T +48 12 423 02 28
M +48 783 222 263
E podbrzezie@kip.edu.pl

Godziny otwarcia:
Pon. – Pt. 10.00-18.00
 
Projekt jest finansowany
ze środków
Gminy Miejskiej Kraków

www.ngo.krakow.pl