SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Kraków „Ptaszyckiego”


O NAS: KIP „Ptaszyckiego” położony jest w Centrum Rozwoju Com-Com Zone w bezpośrednim sąsiedztwie przestrzeni sportu (Com-Com Zone) i wychowania (SIEMACHA Spot). Podobnie jak w pozostałych ośrodkach KIP terapeuci z „Ptaszyckiego” zapewniają wsparcie rodzinom i klientom indywidualnym potrzebującym pomocy w rozwiązaniu problemów życiowych. KIP „Ptaszyckiego” specjalizuje się w pracy z młodymi dorosłymi — osobami do 30 roku życia, które uzyskały pełnoletniość, ale ich rozwój wyhamował, przestały się uczyć, nie podjęły pracy, wypadły z życiowego rytmu, żyją jak „wyrośnięci nastolatkowie”. Z powodu wieku nie kwalifikują się do uzyskiwania pomocy w placówkach dla dzieci i młodzieży, a zarazem nie są dorośli w sensie psychospołecznym. Dla młodych dorosłych mieszkańców Krakowa prowadzone są warsztaty rozwoju osobistego i terapia grupowa.

Nowe grupy terapeutyczne:
Grupa psychoterapeutyczna dla młodych dorosłych ->


 • rafal-perkowski.jpg

  Rafał Perkowski

  p.o. Dyrektor oddziału, psychoterapeuta
  p.o. Dyrektor KIP na Ptaszyckiego — psychoterapeuta, ukończył całościowe szkolenie mające na celu uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty SNP PTP, specjalista terapii środowiskowej i terapeuta środowiskowy PTP. Członek zarządu Polsko-Francuskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi szkolenia z systemowej terapii rodzin. Specjalizuje się w tłumaczeniu francuskich tekstów, m.in. z zakresu psychiatrii, psychologii i psychoterapii (tłumacz SNT-NOT). Absolwent etnologii. Przygotowuje doktorat z historii idei na Uniwersytecie Paris IV - Sorbonne.

 • marta-flasza.jpg

  Marta Flasza (Kowalska)

  psycholog
  Psycholog, Certyfikowany Psychoterapeuta SNP PTP, Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej PTP, ukończyła 3–letni Kurs Systemowej Terapii Rodzin oraz całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty SNP PTP. Ukończone podstawowe szkolenie z zakresu Stosowania Metody Psychodramy w terapii oraz szkolenie z Pracy z grupą.

 • grzegorz-maczka.jpg

  Grzegorz Mączka

  psycholog
  Doktor nauk medycznych, specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, dydaktyk. Starszy asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Autor publikacji specjalistycznych w języku polskim i angielskim, recenzji oraz wystąpień na konferencjach naukowych.

 • monika-rogoz.jpg

  Monika Rogoż

  doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra
  Doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, ukończyła całościowy kurs psychoterapii PTP, pracownik naukowy Katedry Psychiatrii CMUJ, wykładowca Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień.

 • wojciech-sawa.jpg

  Wojciech Sowa

  psycholog
  Psycholog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, posiada certyfikaty: Specjalisty Terapii Środowiskowej i Terapeuty Środowiskowego PTP. Ukończył całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty SNP PTP ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin. Prowadzi szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień oraz komunikacji.

 • marta-rejdych2-1.jpg

  Marta Rejdych

  psycholog
  Psycholog, absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ. Ukończyła całościowy kurs prowadzony przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum UJ, przygotowujący do uzyskania certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Doświadczenie kliniczne uzyskiwała podczas praktyk i staży podyplomowych na oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej.

 • katarzyna-twardowska.jpg

  Katarzyna Twardowska (Nagi)

  psycholog
  Absolwentka psychologii, ukończyła Kurs Systemowej Terapii Rodzin oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej — całościowe szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 • marzena-piech.jpg

  Marzena Piech

  koordynator działań oddziału
  Ukończone studia na kierunku Inżynieria Środowiska na Politechnice Krakowskiej oraz studia podyplomowe: budownictwo energooszczędne, auditing i ocena energetyczna budynków na Politechnice Krakowskiej.

 • daria-syrecka.png

  Daria Syrecka

  psycholog
  Absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ, ukończyła całościowe szkolenie podyplomowe przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty SNP PTP. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychologii klinicznej. Pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Zespole Hospitalizacji Domowej, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i terapię rodzin. Dydaktyk CMUJ.

 • katarzyna-slezak.jpg

  Katarzyna Ślęzak

  psychoterapeutka
  Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta SNP i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada Certyfikat Terapeuty oraz Specjalisty Terapii Środowiskowej SPŚiR PTP. 
  Ukończyła całościowe szkolenie podyplomowe z psychoterapii. Dydaktyk, superwizor pracy zespołów placówek dziennych i całodobowych Stowarzyszenia SIEMACHA. Członek lokalnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy I w Krakowie. Współautorka wystąpień konferencyjnych i publikacji naukowych. W pracy naukowej interesuje się głównie procesem budowania przymierza terapeutycznego w terapii rodzin oraz teorią przywiązania. 

 • kip-80-x-100-2.jpg

  Stanisław Szwed

  psycholog
  Psycholog, psychoterapeuta, w trakcie całościowego szkolenia systemowo -psychodynamicznego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty SNP i TR PTP. Ukończył szkolenie RTZ – Racjonalna Terapia Zachowania organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał m. in. podczas praktyk i staży w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Pracuje również w Niepołomickim Centrum Profilaktyczno – Leczniczym.

ul. Ptaszyckiego 6, 31-979 Kraków
T +48 12 682 11 50,
M +48 692 960 436
E ptaszyckiego@kip.edu.pl

Godziny otwarcia:
Pon. – Pt. 10.00-18.00

p.o. Dyrektor:
Rafał Perkowski
r.perkowski@siemacha.org.pl
Projekt jest finansowany
ze środków
Gminy Miejskiej Kraków

www.ngo.krakow.pl