SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Wrocław Micińskiego


O NAS: Ośrodek Poradnictwa, Terapii i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego dla Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka jest oddziałem Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Nasi terapeuci zapewniają pomoc i wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego. W formie spotkań indywidualnych, grupowych, terapii rodzinnej oraz poprzez tworzenie warunków do powstawania grup wsparcia pracujemy z osobami sprawującymi rodzinną pieczę zastępczą oraz z dziećmi i młodzieżą umieszczonymi w pieczy zastępczej.
Zespół superwizowany jest przez dr Janusza Morasiewicza  certyfikowanego superwizora PTP i psychiatrę. Wszyscy terapeuci superwizują swoją indywidualną pracę u certyfikowanych superwizorów. 
 • k.jedryszczak_.jpg

  Katarzyna Jędryszczak

  Dyrektor/ Psychoterapeuta
  Psycholog, psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego przygotowującego do certyfikatu SNP PTP. Terapeuta Otwartego Dialogu. Ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie seksuologii. Należy do Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada kilkuletnie doświadczenie kliniczne w pracy na oddziałach psychiatrycznych oraz w placówkach psychoterapeutycznych m.in. Katedrze Psychoterapii UJ CM w Krakowie. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i dorosłych oraz terapię rodzin. Pracuje pod regularną superwizją.

 • dzudziaakkk.jpg

  Katarzyna Dudziak

  pracownik ds. merytorycznej realizacji zadania KIP
  Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalista Systemów Zarządzania Jakością. Specjalista ds. funduszy UE. Pracuje również jako dietetyk.

 • beata-grzadziel.jpg

  Beata Grządziel

  psychoterapeuta
  Psycholog, ukończyła całościowe szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Posiada kliniczne doświadczenie w pracy psychologicznej
  i psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Zajmuje się terapią rodzin i par w Zespole Terapii Rodzin przy Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” we Wrocławiu. Członek Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

 • paulina-morga.jpg

  Paulina Morga

  psycholog, neurologopeda
  Doktor nauk o kulturze fizycznej, psycholog, neurologopeda kliniczny, terapeuta zajęciowy. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi zdobywała m.in. we Wrocławskim Centrum Psychostymulacji, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o Profilu Rehabilitacyjnym oraz w Wojewódzkim Szpitalu im. J. Gromkowskiego na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży. Prowadzi terapię neurologopedyczną, logopedyczną oraz psychologiczną.

 • foto.png

  Dominika Banach

  psychoterapeuta

 • mateusz-kolaszkiewicz.jpg

  Mateusz Kolaszkiewicz

  psychoterapeuta
  Psycholog, ukończył dwuletni kurs terapii rodzinnej w Ośrodku Szkoleń Systemowych. Obecnie w trakcie pełnego kursu Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej. Prowadzi terapię indywidualną dzieci i dorosłych oraz rodzinną i par.
  Opiera się na Kodeksie Etyki Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej, którego jest członkiem.

 • a.stezala_.jpg

  Artur Stężała

  psychoterapeuta
  Dyplomowany psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
  Związany ze Szpitalem Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze, Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, gdzie prowadzi terapię grupową oraz indywidualną.
  Pracuje w nurcie psychodynamicznym.
  Stale podnosi swoje kwalifikacje pod superwizją certyfikowanych superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego

 • p.kowalik_.jpg

  Patryk Kowalik

  psychoterapeuta
  Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studium Psychoterapii i Socjoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończył również szkolenie z zakresu psychologii analitycznej Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej, organizowane i przeprowadzane przy współpracy z IAAP (International Association for Analytical Psychology). Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Członek  Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. W latach 2014-2018 Członek Zarządu  Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. Zajmuję się psychoterapią indywidualną dorosłych i dzieci. Swoją praktykę prowadzi pod regularną superwizją z zachowaniem najwyższych standardów etycznych

 • malgorzata-otrebska.jpg

  Małgorzata Otrębska

  psycholog
  Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Od lat związana z Dolnośląskim Ośrodkiem Mediacji, mediator sądowy na liście Mediatorów Sądowych Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Prowadzi mediacje cywilne, a w szczególności rodzinne. Pełni funkcję sekretarza we Wrocławskim Towarzystwie Opieki nad Więźniami.
  Posiada doświadczenie w pracy z osobami niesłyszącym

 • marlena-ciszewska.png

  Marlena Ciszewska

  Psychoterapeuta
  Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ukończyła szkolenie z zakresu terapii Gestalt w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego S.C. we Wrocławiu. Ukończyła także Studium Terapii Par we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii oraz Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Pracuje głównie w nurcie Gestalt, korzysta z podejścia systemowego i poznawczo-behawioralnego. Doświadczenie zdobywała m. in.: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Środowiskowym Domu Samopomocy, Szkole Podstawowej w Siedlcu oraz w Pawłowicach.
  Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, psychoterapię par.

 • foto.png

  Aleksandra Węgrzyn

  psycholog
  Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Opolskim. Prowadzi terapię psychologiczną. Doświadczenie zdobywała głównie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W swojej pracy korzysta z wybranych form arteterapii

 • foto.png

  Paulina Puszyńska

  psycholog
  Absolwentka psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie. Zdobyła doświadczenie kliniczne w  I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie. Swoje kompetencje rozwijała z dziećmi oraz trudną młodzieżą, podczas zajęć indywidualnych i grupowych w Towarzystwie Nowa Kuźnia. Aktywnie angażowała się w działania podejmowane przez Akademickie Centrum Wsparcia w Lublinie.
  Obecnie zajmuje się terapią psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych. W pracy z pacjentem korzysta z podejścia poznawczo-behawioralnego

 • katarzyna-dzwonnik.png

  Katarzyna Dzwonnnik

  psycholog
  Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Ośrodku Edukacji Psychologicznej. Główny obszar pracy to wsparcie i pomoc psychologiczna rodzinom, dzieciom i młodzieży, jak również psychoterapia indywidualna dorosłych i dzieci. W swojej pracy terapeutycznej z dziećmi wykorzystuje elementy terapii zabawą. Czerpie z podejścia psychodynamicznego, systemowego, terapii Gestalt oraz podejścia skoncentrowanego na kliencie. Najważniejsza w psychoterapii jest dla niej relacja terapeutyczna.

 • katarzyna-jarosz.jpeg

  Katarzyna Jarosz

  psychoterapeuta
  Ukończyła Studium Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej "Trójmiasto". Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, w trakcie procesu certyfikacyjnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi i młodzieżą zarówno w Poradni Zdrowia Psychicznego, jak i w prywatnym gabinecie. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, w nurcie psychoanalitycznym. Swoją pracę stale poddaje superwizji oraz uczestniczy w szkoleniach uzupełniających prowadzonych przez certyfikowanych psychoterapeutów PTPP oraz psychoanalityków PTPa

 • foto.png

  Agnieszka Kudryńska

  psycholog
  Absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w trakcie całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego i Katedrę Psychoterapii UJ.
  Posiada doświadczenie w pracy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz osobami dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym

 • foto.png

  Jacek Mądry

  psychoterapeuta

 • 2222.jpg

  Robert Dechnik

  Psychoterapeuta
  Absolwent filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii oraz Szkołę psychoterapii dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zawodowe (m.in. : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Profilaktyczno-Wychowawczy Stowarzyszenia Most, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Instytut Psychoterapii Psychodynamicznej) datuje nieprzerwanie od 1997 roku. Prowadzi również kursy i szkolenia m.in dla psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, lekarzy i studentów. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz psychoterapię grupową dorosłych i dzieci. Kierownik Instytutu Psychoterapii Psychodynamicznej

ul. Micińskiego 11/25, 51-152 Wrocław
M +48 882 011 382
E wroclaw@kip.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa i piątek od godz. 8.00-14.30
wtorek od godz. 8.00-18.00
czwartek od godz. 8.00-16.00

Dyrektor: Katarzyna Jędryszczak 
E k.jedryszczak@siemacha.org.pl
Zadanie publiczne
jest współfinansowane
ze środków
Gminy Wrocław
www.wroclaw.pl