SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Wrocław Micińskiego


O NAS: Ośrodek Poradnictwa, Terapii i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego dla Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka jest oddziałem Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Nasi terapeuci zapewniają pomoc i wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego. W formie spotkań indywidualnych, grupowych, terapii rodzinnej oraz poprzez tworzenie warunków do powstawania grup wsparcia pracujemy z osobami sprawującymi rodzinną pieczę zastępczą oraz z dziećmi i młodzieżą umieszczonymi w pieczy zastępczej.
 • katarzyna-czekierda.jpg

  Katarzyna Czekierda

  dyrektor, psychoterapeutka
  Dyrektor KIP we Wrocławiu  — Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu i Akademii Teatralnej w Warszawie. Prowadzi psychoterapię grupową dzieci w formie psychodramy dziecięcej. Należy do European Health Psychology Society, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Umiejętności terapeutyczne poszerza w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie. Doświadczenie zawodowe notuje od 2001 roku, zdobywała je m.in. pracując w Oddziale Psychiatrycznym dla
  Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Jest wykładowcą akademickim Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Rozwija wiedzę psychologiczną w ramach studiów doktoranckich oraz w zespole badawczym Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi przy Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

 • renata-bilewicz.jpg

  Renata Billewicz

  koordynator działań oddziału
  Ukończyła studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing na Politechnice Wrocławskiej, ze specjalnością: Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Autorka artykułów
  o rodzinie na www.wychowanie.com.pl.

 • ewa-klosinska.jpg

  Ewa Kłosińska

  psychoterapeutka
  Psycholog, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, uczestniczyła w pięcioletnim całościowym szkoleniu przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty SNP PTP, ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie seksuologii, przygotowuje się do uzyskania certyfikatu seksuologa klinicznego.

 • beata-grzadziel.jpg

  Beata Grządziel

  psychoterapeutka
  Psycholog, ukończyła całościowe szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Posiada kliniczne doświadczenie w pracy psychologicznej
  i psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Zajmuje się terapią rodzin i par w Zespole Terapii Rodzin przy Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” we Wrocławiu. Członek Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

 • karolina-madejka.jpg

  Karolina Madejka

  psychoterapeutka
  Psycholog, terapeuta w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, członek nadzwyczajny WTTS. Posiada certyfikat specjalisty do spraw przemocy i pracy korekcyjno-edukacyjnej ze sprawcami oraz ofiarami przemocy oraz certyfikat w zakresie edukacji seksualnej wydany przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Rozwoju Rodziny.

 • grzegorz-kulinski.jpg

  Grzegorz Kuliński

  psychoterapeuta
  Pedagog, psychoterapeuta, w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego przygotowującego do certyfikatu SNP PTP, posiada certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień. Swoje doświadczenie terapeutyczne w pracy z osobami uzależnionymi zdobywał w Poradni MONAR w Legnicy gdzie nadal pracuje; jest w stałej superwizji zespołu terapeutycznego przez superwizora KBPN; brał udział w szkoleniach z zakresu Dialogu Motywującego w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi oraz specyfiki pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie.

 • 1111.jpg

  Jowita Oczkowicz-Cieślik

  psychoterapeutka
  Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W obszarze psychoterapii ukończyła Kurs Terapii Systemowej, prowadzony przez Zakład Terapii Rodzin przy Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum UJ. Kurs przygotowuje do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracą w obszarze rozwoju osobistego drugiego człowieka zajmuje się od ponad 20 lat. Pracuje z klientami dorosłymi
  i młodzieżą prowadząc psychoterapię indywidualną, terapię par i terapię rodzin. Prowadząc psychoterapię opiera się na teoriach i myśleniu systemowym jednocześnie korzystając
  z innych koncepcji i technik pracy, które pozwalają na odmienną perspektywę
  i zrozumienie dylematu. Dbając o jakość relacji z klientem i świadczonej pomocy swoje działania regularnie poddaje ocenie certyfikowanym Superwizorom Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 • 2222.jpg

  Robert Dechnik

  psychoterapeuta
  Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Nauk Społecznych kierunek filozofia. Ukończył Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii oraz Szkołę psychoterapii dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i dzieci oraz psychoterapię grupową. Doświadczenie zawodowe (m.in. : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Profilaktyczno-Wychowawczy Stowarzyszenia Most, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Instytut Psychoterapii Psychodynamicznej) datuje nieprzerwanie od 1997 roku. Prowadzi również kursy i szkolenia m.in dla psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, lekarzy i studentów. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz psychoterapię grupową dorosłych i dzieci. Kierownik Instytutu Psychoterapii Psychodynamicznej.

 • brak zdjęcia

  Paulina Morga

  neurologopeda
  Neurologopeda kliniczny, psycholog, terapeuta zajęciowy, doktorantka Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi zdobywała m.in. we Wrocławskim Centrum Psychostymulacji, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o Profilu Rehabilitacyjnym oraz Wojewódzkim Szpitalu im. J. Gromkowskiego na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży. Prowadzi terapię neurologopedyczną, logopedyczną oraz psychologiczną. W pracy terapeutycznej bardzo ważne jest dla niej holistyczne i indywidualne podejście do każdej osoby. 

ul. Micińskiego 11/25, 51-152 Wrocław
M +48 882 011 382
E wroclaw@kip.edu.pl

Godziny otwarcia:
pon. – pt. 08.00-16.00

Dyrektor:
Katarzyna Czekierda
k.czekierda@siemacha.org.pl
Zadanie publiczne
jest współfinansowane
ze środków
Gminy Wrocław
www.wroclaw.pl