Kraków
Krakowiaków

Godziny otwarcia:

Pon. – Pt. 08.00-20.00

Godziny otwarcia sekretariatu:

Pon. 8.00-16.00

Wt.– Czw. 10.00-18.00

Pt. 08.00-16.00

os. Krakowiaków 2, 31-962 Kraków
T: +48 12 644 12 66, +48 882 011 339
E: [email protected]

Dyrektor:
Bartłomiej Papuga
[email protected]

Zespół terapeutyczny

Bartłomiej Papuga

Dyrektor KIP Krakowiaków — psychoterapeuta,  absolwent filozofii i psychologii, ukończył Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego KCP, Szkolenie Trenerów Wszechnicy UJ, Szkołę Mediatorów, Szkolenie Racjonalnej Terapii Zachowań. Doświadczenie zawodowe nabywał podczas pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie oraz w trakcie stażu na oddziale Szpitala Uniwersyteckiego UJ. Trener wielu szkoleń umiejętności miękkich przeznaczonych dla dorosłych i młodzieży. 

Marta Gałkowska

Marta Gałkowska

Psychoterapeutka, psycholożka. Absolwentka Psychologii UJ. Obecnie uczestniczka V roku całościowego kursu psychoterapii Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin "Na Szlaku".

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi pracując z osobami niepełnosprawnymi, rodzinami w kryzysie oraz pacjentami indywidualnymi. Pracuje w oparciu o podejścia systemowe i psychodynamiczne, kierując się zasadami zawartymi w kodeksie etyczno-zawodowym psychologa. Jest członkinią PTP. Swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji. W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz terapię rodzin.

Martyna Cyganik

Martyna Cyganik

Absolwentka Pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie w trakcie 4 –letniej  Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.  Doświadczenie zawodowe zdobywała min. w placówkach resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych oraz na Oddziale  Klinicznym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W KIP pracuje z dorosłymi i młodzieżą prowadząc psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym. Jest także uczestnikiem konferencji naukowych oraz szkoleń z zakresu psychoterapii i pracy z młodzieżą. Pracuje pod superwizją.

Agnieszka Gut- Pacyga

Agnieszka Gut- Pacyga

Absolwentka Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz dwuletniego Studium Pedagogicznego. Absolwentka całościowego szkolenia psychoterapii systemowej krakowskiego Ośrodka Szkoleń Systemowych atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk i staży miedzy innymi na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie, Krakowskim Instytucie Psychoterapii, jako wolontariusz w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania oraz w Fundacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych: "Dom z marzeń". Swoje doświadczenie z dziećmi i młodzieżą zdobywała także podczas pracy w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej dla Dziewcząt oraz w placówkach oświatowych. Swoją pracę poddaje superwizji przez certyfikowanych superwizorów oraz poszerza swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach oraz konferencjach. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Małgorzata Makoś-Wiśniewska

Małgorzata Makoś-Wiśniewska

Absolwentka Psychologii Stosowanej UJ. Ukończyła podyplomowy Kurs Psychoterapii pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego atestowany przez PTP oraz Specjalizację z Psychologii Klinicznej. Uzyskała tytuł Asystenta Psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy i Psychodrama Institute for Europe. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Specjalistycznymi Szpitalu im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, Centrum Psychoterapii i Seksuologii „ Empatia” oraz współpracując z prywatnymi gabinetami lekarskimi. Realizowała liczne staże w poradniach i oddziałach krakowskich szpitali. Współpracowała z Małopolską Izbą Pielęgniarek i Położnych gdzie prowadziła zajęcia z zakresu psychologii oraz komunikacji interpersonalnej. Prowadziła zajęcia na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza- Modrzewskiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Katarzyna Tomala

Psychoterapeutka, pedagożka specjalna. Absolwentka studiów pedagogicznych na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Uniwersytecie Opolskim. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej akredytowaną przez PTP oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Posiada tytuł Trenera Edukacyjnego i Rozwojowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Krakowskich Gabinetach Psychoterapii, na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; Oddziale Psychiatrii Dzieci oraz na oddziałach somatycznych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie. W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi terapię indywidualną i rodzinną. Pracuje w podejściu psychodynamicznym pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów w PTP. Specjalizuje się w prowadzeniu Warsztatów dla Rodziców.

Beata Fotomajczyk

Beata Fotomajczyk

Absolwentka psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również studiów podyplomowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie „Otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego”. Obecnie uczestniczka IV roku całościowego szkolenia do certyfikacji zgodnie z wytycznymi PTP realizowanego w Katedrze Psychoterapii UJ CM.

Doświadczenie zawodowe zdobywała Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Myślenicach, jak również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach. Odbyła praktyki na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Klinicznym im. Dr. Józefa Babińskiego w Krakowie jak również w Zakładzie Karnym w Tarnowie.

W KIP pracuje z osobami dorosłymi prowadząc psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje superwizji przez certyfikowanych superwizorów oraz poszerza swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach oraz konferencjach.