Kraków
Krakowiaków

Godziny otwarcia:

Pon. – Pt. 08.00-20.00

Godziny otwarcia sekretariatu:

Pon. 8.00-16.00

Wt.– Czw. 10.00-18.00

Pt. 08.00-16.00

os. Krakowiaków 2, 31-962 Kraków
T: +48 12 644 12 66, +48 882 011 339
E: krakowiakow@kip.edu.pl

Dyrektor:
Bartłomiej Papuga
b.papuga@siemacha.org.pl

Zespół terapeutyczny

Bartłomiej Papuga

Dyrektor KIP Krakowiaków — psychoterapeuta,  absolwent filozofii i psychologii, ukończył Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego KCP, Szkolenie Trenerów Wszechnicy UJ, Szkołę Mediatorów, Szkolenie Racjonalnej Terapii Zachowań. Doświadczenie zawodowe nabywał podczas pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie oraz w trakcie stażu na oddziale Szpitala Uniwersyteckiego UJ. Trener wielu szkoleń umiejętności miękkich przeznaczonych dla dorosłych i młodzieży. 

Natalia Polak

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym- całościowe szkolenie podyplomowe przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego PRO VITA, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię młodzieży. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, uczestnik konferencji naukowych oraz specjalistycznych szkoleń z zakresu psychoterapii oraz pomocy psychologicznej.

Katarzyna Kowara

Psychoterapeuta, absolwentka Psychologii Ogólnej Wydziału Filozoficznego UJ,  ukończyła całościowy kursu psychoterapii akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Dziennym Psychiatrii Dorosłych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic „Feniks” w Katowicach oraz w Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Józefa Babińskiego. Współpracowała  z organizacjami pozarządowymi, m. in. z Fundacją Bez Klamek oraz PCK. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz psychoterapię opartą o dynamikę grupową. Pracuje pod  stałą superwizją superwizorów certyfikowanych w PTP. Specjalizuje się w prowadzeniu analitycznych grup terapeutycznych.

Marta Gałkowska

Marta Gałkowska

Psychoterapeutka, psycholożka. Absolwentka Psychologii UJ. Obecnie uczestniczka V roku całościowego kursu psychoterapii Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin "Na Szlaku".

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi pracując z osobami niepełnosprawnymi, rodzinami w kryzysie oraz pacjentami indywidualnymi. Pracuje w oparciu o podejścia systemowe i psychodynamiczne, kierując się zasadami zawartymi w kodeksie etyczno-zawodowym psychologa. Jest członkinią PTP. Swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji. W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz terapię rodzin.

Martyna Cyganik

Martyna Cyganik

Absolwentka Pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie w trakcie 4 –letniej  Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.  Doświadczenie zawodowe zdobywała min. w placówkach resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych oraz na Oddziale  Klinicznym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W KIP pracuje z dorosłymi i młodzieżą prowadząc psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym. Jest także uczestnikiem konferencji naukowych oraz szkoleń z zakresu psychoterapii i pracy z młodzieżą. Pracuje pod superwizją.

Justyna Wilkowska Michalczyk

Justyna Wilkowska Michalczyk

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychoterapeutka w trakcie szkolenia do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach na Oddziale Psychiatrii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz Szpitalu im. Babińskiego w Krakowie, a także pracując m.in. w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie oraz prywatnym Centrum Medycznym Enel-Med w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, uczestniczka konferencji naukowych oraz specjalistycznych szkoleń z zakresu psychologii, psychoterapii oraz seksuologii. W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży, terapię par oraz rodzin.

Agnieszka Gut- Pacyga

Agnieszka Gut- Pacyga

Absolwentka Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz dwuletniego Studium Pedagogicznego. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia psychoterapii systemowej krakowskiego Ośrodka Szkoleń Systemowych atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk i staży miedzy innymi na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie, Krakowskim Instytucie Psychoterapii, jako wolontariusz w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania oraz w Fundacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych: "Dom z marzeń". Swoje doświadczenie z dziećmi i młodzieżą zdobywała także podczas pracy w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej dla Dziewcząt oraz w placówkach oświatowych. Swoją pracę poddaje superwizji przez certyfikowanych superwizorów oraz poszerza swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach oraz konferencjach.

Małgorzata Makoś-Wiśniewska

Małgorzata Makoś-Wiśniewska

Absolwentka Psychologii Stosowanej UJ. Ukończyła podyplomowy Kurs Psychoterapii pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego atestowany przez PTP oraz Specjalizację z Psychologii Klinicznej. Uzyskała tytuł Asystenta Psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy i Psychodrama Institute for Europe. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Specjalistycznymi Szpitalu im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, Centrum Psychoterapii i Seksuologii „ Empatia” oraz współpracując z prywatnymi gabinetami lekarskimi. Realizowała liczne staże w poradniach i oddziałach krakowskich szpitali. Współpracowała z Małopolską Izbą Pielęgniarek i Położnych gdzie prowadziła zajęcia z zakresu psychologii oraz komunikacji interpersonalnej. Prowadziła zajęcia na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza- Modrzewskiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Katarzyna Tomala

Psychoterapeutka, pedagożka specjalna. Absolwentka studiów pedagogicznych na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Uniwersytecie Opolskim. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej akredytowaną przez PTP oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Posiada tytuł Trenera Edukacyjnego i Rozwojowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Krakowskich Gabinetach Psychoterapii, na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; Oddziale Psychiatrii Dzieci oraz na oddziałach somatycznych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie. W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi terapię indywidualną i rodzinną. Pracuje w podejściu psychodynamicznym pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów w PTP. Specjalizuje się w prowadzeniu Warsztatów dla Rodziców.