Kraków
Podbrzezie

Godziny otwarcia sekretariatu:

Poniedziałek – Piątek: 10:00 - 18:00
 

ul. Podbrzezie 6, 31-054 Kraków
T: +48 12 423 02 28, +48 783 222 263
E: [email protected]

Dyrektor: Karolina Turbak 
E: [email protected]

Zespół terapeutyczny

Aleksandra Żyła

Aleksandra Żyła

Absolwentka Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalizacja: Zarządzanie zasobami ludzkimi. 

Małgorzata Wrona

Małgorzata Wrona

Psycholog, psychoterapeuta, ukończyła pięcioletni kurs psychoterapii przygotowujący do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego "Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin". Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży na oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, pracy w gabinecie prywatnym, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego oraz w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego Stowarzyszenia SIEMACHA.

Agnieszka Kozik-Merino

Agnieszka Kozik-Merino

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii systemowo psychodynamicznej, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, przygotowujący do uzyskania certyfikatu. Ukończyła również Kurs Terapii Wielorodzinnej (Multi Family Therapy), Kurs specjalizacyjny z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz Szkolenie z socjoterapii i treningu psychologicznego.
Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywała pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na licznych stażach w placówkach terapeutycznych i szpitalnych m.in. na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Emocji i  Nastroju Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Babińskiego w Krakowie, w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Lenartowicza). Pracuje także w gabinecie prywatnym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoje kompetencje zawodowe stale podnosi poprzez udział w konferencjach i szkoleniach. 

W KIP pracuje indywidualnie z młodzieżą i dorosłymi, prowadzi także terapię par i rodzin. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Mateusz Janik

Mateusz Janik

Pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów. Doświadczenia zawodowe zdobywał w placówkach lecznictwa odwykowego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w pracy interwencyjnej oraz przy prowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych. Poddaje swoją pracę regularnej superwizji.

Karolina Turbak

Karolina Turbak

Psycholożka, psychoterapeutka. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii systemowo – psychodynamicznej przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła 2-letni uzupełniający kurs psychodynamicznej psychoterapii dzieci i młodzieży organizowany przez Szpital Kliniczny im. J. Babińskiego w Krakowie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach psychiatrycznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym św. Ludwika w Krakowie, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolu specjalnym oraz w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Stowarzyszeniu SIEMACHA.

Aleksandra Fabjańska

Aleksandra Fabjańska

Psycholożka z przygotowaniem pedagogicznym, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Stale podnosi swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Pracuje w oparciu o kodeks etyczny psychoterapeuty. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi Psychologiczną Szkołę Rodzenia.

Martyna Kuzian

Martyna Kuzian

Psycholog, psychoterapeutka. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii w nurcie integracyjnym, przygotowujący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła studia podyplomowe Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa, roczny kurs Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży oraz kurs Trenera Umiejętności Społecznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Szpitalu im. Jana Pawła II oraz realizując liczne staże i praktyki, m.in.: w Katedrze Psychoterapii CM UJ, poradni psychologiczno-pedagogicznej, Szpitalu Specjalistycznym im. Dr J. Babińskiego, placówkach opiekuńczo-edukacyjnych. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Justyna Pomorska

Justyna Pomorska

Psycholog, pedagog i psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikacji.
Absolwentka całościowego czteroletniego szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, posiadające rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Ukończyła jednolite studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz dwustopniowe studia magisterskie pedagogiczne na Uniwersytecie Gdańskim.
Doświadczenie terapeutyczne zdobywała między innymi w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku, w Punkcie Interwencji Kryzysowej, w całodobowej placówce Stowarzyszenia SIEMACHA "SIEMACHA Spot 24/7".
W ramach pracy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie prowadziła szkolenia z obszarów wiedzy psychologicznej dla kadr oświaty,  pracowników pomocy społecznej, kuratorów sądowych i uczniów. 
W Krakowskim Instytucie Psychoterapii zajmuje się prowadzeniem diagnozy, poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapią psychodynamiczną młodzieży oraz dorosłych.
W swojej pracy opiera się na psychodynamicznym rozumieniu problemów pacjenta, zakorzenionym w teorii psychoanalitycznej.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Prowadzoną  indywidualną terapię dorosłych i młodzieży poddaje regularnej superwizji u  certyfikowanego superwizora.

Izabela Malkiewicz

Izabela Malkiewicz

Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, w trakcie całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach m.in w OTE Kangur, Poradni Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych w Krakowie oraz placówkach oświatowych, a także pracując w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Interwencyjnego dla dziewcząt, Szkołach Podstawowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Stale podnosi swoje kwalifikacje podczas udziału w kursach, szkoleniach i konferencjach. Pracuje pod stałą superwizją.