Wrocław
Kościuszki

Godziny otwarcia:

Pon. – Sob. 08.00-20.00

Godziny otwarcia sekretariatu:

Pon. – Śr. 10.00-20.00

Czw. – Pt. 15.00-20.00

ul. Kościuszki 6/2, 50- 038 Wrocław
T: +48 882 011 382
E: wroclaw@kip.edu.pl

Dyrektor:

Paulina Morga 
p.morga@siemacha.org.pl

Zespół terapeutyczny

Paulina Morga

Paulina Morga

dyrektor, psycholog, psychoterapeuta, neurologopeda

Doktor nauk o kulturze fizycznej, psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji, neurologopeda kliniczny, terapeuta zajęciowy. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi zdobywała m.in. we Wrocławskim Centrum Psychostymulacji, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o Profilu Rehabilitacyjnym oraz w Wojewódzkim Szpitalu im. J. Gromkowskiego na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży. Prowadzi terapię neurologopedyczną, logopedyczną oraz psychologiczną. Pracuje zarówno z dziećmi jak i z osobami dorosłymi.

Małgorzata Otrębska

Małgorzata Otrębska

psycholog

Psycholog i mediator wpisany na listę Mediatorów Sądowych Sądu Okręgowego we Wrocławiu z ramienia Dolnośląskiego Ośrodka Mediacji. Prowadzi mediacje cywilne, karne i rodzinne. Sekretarz we Wrocławskim Towarzystwie Opieki nad Więźniami. Specjalizuje się głównie w pracy z dziećmi, jednak pracuje również z osobami dorosłymi w zakresie pomocy psychologicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, z osobami z niepełnosprawnościami (głównie słuchową), zagrożonymi wykluczeniem społecznym, dysfunkcyjnymi i z zaburzeniami. Współpracuje w zakresie działań Grupy Branżowej ds. niepełnosprawności i działa w obszarze NGO. Posługuje się także językiem
migowym.

Katarzyna Diduszko

Katarzyna Diduszko

psycholog, psychoterapeuta

Magister psychologii, studia ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest w trakcie czteroletniej całościowej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Uczestniczy również w czteroletniej Szkole Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Ukończyła Kurs Podstawowy Terapii Systemowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej) oraz Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii). Doświadczenie zawodowe zdobywała w: Specjalistycznych Poradniach Rodzinnych, Wrocławskim Centrum Alzheimerowskim, Środowiskowym Domu Samopomocy typu A dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej, Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego oraz w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Członek Nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Julia Jurkowlaniec

Julia Jurkowlaniec

psycholog

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii oraz studiów licencjackich z filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie również uzyskała uprawnienia pedagogiczne. Jest w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Terapia Pedagogiczna z arteterapią. Uczestniczy również w Szkole Pomocy Psychologicznej (Ośrodek Edukacji Psychologicznej). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i w przedszkolu integracyjnym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi konsultacje psychologiczne, zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe oraz warsztaty z zakresu emocji. Podczas pracy z pacjentami pomaga w rozpoznaniu trudności i zaopiekowaniu się potrzebami oraz rozwijaniu kompetencji emocjonalno - społecznych.

Małgorzata Kubów

Małgorzata Kubów

psychoterapeuta, socjoterapeuta, psycholog, mediator

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu na kierunku Psychologia. Certyfikowany egzaminem kompetencji zawodowych VCC New Competences mediator. W Krakowskim Centrum Psychodynamicznym ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Jest w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego. Doświadczenie zdobywała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach terapeutycznych, centrach zdrowia psychicznego oraz w szpitalach psychiatrycznych. W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi terapię dla dzieci i młodzieży, poradnictwo rodzinne, konsultacje dla opiekunów a także diagnozę psychologiczną. Swoją pracę regularnie poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.