Konferencja Krakowskiego Instytutu Psychoterapii

“Między niezależnością, a samotnością.
Dylematy młodych dorosłych w kontekście życia, pracy i miłości” 

Krakowski Instytut Psychoterapii zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji „Między niezależnością, a samotnością. Dylematy młodych dorosłych w kontekście życia, pracy i miłości”. Konferencja odbędzie się 18 listopada 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Siemacha, przy ul. Długiej 42 w Krakowie. Konferencja jest finansowana ze środków Miasta Kraków.
Partnerem konferencji jest firma AmRest.

 

Pokolenie X, pokolenie Z, Millenialsi, post-millenialsi, i-gen, zoomerzy - kim są dzisiejsi młodzi dorośli? Osoby, które wkraczają na rynek zawodowy, od których oczekujemy pomysłu na siebie, na świat. Jak sami siebie postrzegają? Jak rozumieją świat? Co jest dla nich ważne? Czym różnią się od starszych pokoleń? Z czym się mierzą?

 

Zawrotne tempo zmian społeczno-kulturowych, ekonomicznych i technologicznych, których doświadczamy od kilku dziesięcioleci sprawiło, że obraz współczesnej dorosłości radykalnie się zmienił i ciągle zmienia.

 

Szybkość tych przemian odwraca role - to starsze pokolenia musi dziś uczyć się od młodych funkcjonowania w świecie, a młodym coraz trudniej jest korzystać z doświadczeń i recept poprzednich generacji.

 

Tendencja do odraczania realizacji zadań, które wcześniej uważano za oczywiste i konieczne kamienie milowe definiujące status dorosłości, wywołuje potrzebę weryfikacji i redefinicji tego co dzisiaj oznacza stawanie się dorosłym, zaś próby zrozumienia doświadczeń młodych dorosłych owocują nowymi koncepcjami jak kryzys ćwierćwiecza czy wyłaniająca się dorosłość.

 

Z jednej strony poszerzone pole eksploracji, przyzwolenie na przekraczanie granic kul­turowych i konwenansów sprzyja rozwojowi osobistemu, zdobywaniu doświadczeń́ i kompetencji, z drugiej, niestabilność społeczno-ekonomiczna i większa niż̇ kiedykolwiek zmienność w zakresie wyznawanych norm i wartości charakterystyczna dla współczesnego społeczeństwa niesie ze sobą̨ nowe zagrożenia.

 

Chcemy, żeby nasza konferencja pozwoliła nam lepiej zrozumieć dzisiejszych młodych dorosłych - ich życie, wyzwania, oczekiwania, problemy, potrzeby.

 

Tradycją konferencji organizowanych przez Krakowski Instytut Psychoterapii jest integracja różnych środowisk zajmujących się problematyką osób w wieku rozwojowym.

 

Wydarzenie kierowane jest do psychoterapeutów, psychologów, wykładowców oraz wszystkich osób pracujących i współpracujących na co dzień z młodymi dorosłymi, jak i samych młodych dorosłych – studentów i absolwentów rozpoczynających karierę zawodową.

 

 

Program konferencji:

9:00 - Rejestracja uczestników

9:30 - Otwarcie konferencji

9:45 - 11:00 "Młodzi z perspektywy socjologicznej - wchodzenie w dorosłość w dobie globalnych kryzysów" - wystąpienie dr Ewy Krzaklewskiej

11:00 - 11:15 - przerwa kawowa

11:15 - 12:30   „Czy można uciec od rodziny? I czy warto.” – wystąpienie mgr Magdaleny Pozarzyckiej - Szwed 

12:30 - 13:00 - przerwa lunchowa

13:00 - 14:15 - “O seksie wiemy więcej, niż o sobie samych. Milennialsi oczami seksuologa” – wystąpienie dr Marty Dory

14:15 - 14:30 - przerwa kawowa

14:30 - 16:00 - “Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu jako metoda leczenia patologii narcystycznej u młodych dorosłych" - wystąpienie mgr Pawła Glity

 

Informacje o prelegentach:

 

dr Ewa Krzaklewska - adiuntka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują tematy związane z młodzieżą i młodymi dorosłymi, tj. procesy wchodzenia w dorosłość, mobilność edukacyjną i migracje, a także socjologię rodziny i równość płci. Pracuje jak ekspert dla Komisji Europejskiej i Rady Europy angażując się w tworzenie i dyskutowanie europejskiej polityki młodzieżowej (Advisory Group to the Pool of the European Youth Reseachers w ramach Youth partnership between Council of Europe and European Commission), jak i na poziomie lokalnym (np. tworząc program dla młodzieży Miasta Kraków „Młody Kraków 2.0” 2019-23).

 

mgr Magdalena Pozarzycka - Szwed - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka aplikantka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Właścicielka gabinetu psychoterapii, w którym pracuje z pacjentami dorosłymi w różnym wieku (również młodymi dorosłymi) i nastolatkami. Kierowniczka kliniczna zespołu terapeutycznego i terapeutka rodzin i par oraz wiceprezeska zarządu Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. W latach 2009 - 2015 pracowała w Krakowskim Instytucie Psychoterapii nr 3, a w latach 2015 - 2018 w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Wieloletnia nauczycielka psychoterapii w ramach kursów całościowych do certyfikatu psychoterapeuty Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku i Fundacji KONTEKST w Krakowie oraz Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Pracuje w podejściu psychodynamicznym i systemowym, często łącząc wzajemne przenikanie się tych paradygmatów. Prywatnie mama młodej osoby dorosłej.

 

dr Marta Dora - doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów z zakresu wychowania seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim. Jest seksuologiem klinicznym certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, specjalistką psychoseksuologiem oraz doradczynią poradnictwa okołotestowego HIV certyfikowanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Ukończyła całościowe szkolenie systemowo-psychodynamiczne Fundacji Kontekst w Krakowie oraz Kurs Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych przy Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Kontynuuje proces certyfikacji psychoterapeutycznej w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Pracuje jako psycholog, seksuolog i psychoterapeuta w Poradni Seksuologicznej Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Centrum Terapii Synteza oraz w ramach praktyki prywatnej.

 

mgr Paweł Glita - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany superwizor Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP). Posiada specjalizację kliniczną w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży. Absolwent szkolenia z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości w Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA).
 

 

Abstrakty:

 

"Młodzi z perspektywy socjologicznej - wchodzenie w dorosłość w dobie globalnych kryzysów" - dr Ewa Krzaklewska.

Młode pokolenia w Polsce i na świecie wchodzą w dorosłość w dobie narastającej niepewności wynikającej z współwystępowania kryzysów, często na skalę globalną (katastrofa klimatyczna, pandemia, wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny). W prezentacji przedyskutowane zostaną główne podejścia teoretyczne wykorzystywane w badaniach nad młodymi pokoleniami próbujące uchwycić przeobrażenia doświadczeń młodych ludzi oraz zmieniające się warunki wchodzenia w dorosłość. Wykorzystując dane z badań przyjrzę się przeobrażeniom ścieżek życiowych młodych pokoleń w Polsce, analizując z jednej strony przemiany warunków strukturalnych - np. rynku pracy, a drugiej strony - analizując zmianę kulturową, np. normy dotyczące życia rodzinnego. 

 

„Czy można uciec od rodziny? I czy warto.”  - mgr Magda Pozarzycka - Szwed

W toku mojego wystąpienia podzielę się z Państwem kilkoma winietami z pracy terapeutycznej ilustrującymi próby „ucieczki” młodej osoby od rodziny, relacji z rodzicem lub przekazem rodzinnym, czymś co młoda osoba przeżywa jako krępujące ją uwikłanie, zahamowanie i od którego ma naturalny odruch ucieczki. Postaram się pokazać jak rozumiem te sytuacje przez pryzmat wybranych koncepcji systemowych. Ostatecznie spróbuję odpowiedzieć na dwa pytania, postawione w tytule. Nie obiecuję, że z sukcesem.

 

„O seksie wiemy więcej, niż o sobie samych. Millennialsi oczami seksuologa” - dr Marta Dora

Do seksuologów, szczególnie tych uprzywilejowanych pracą w dużych miastach, młodzi ludzie kierują potrzeby, które z grubsza można podzielić na trzy kategorie: wokół tożsamości płciowej i seksualnej, wokół hiperseksualności i wokół szeroko pojętej sprawności seksualnej, która „jakaś powinna być”, a nie jest taka, jak by się chciało. W każdej z tych grup, a w dwóch ostatnich w szczególności, seksualność i tożsamość wydają się być często przeżywane jako coś co można wyizolować, opisać usterkę, naprawić i zainstalować ponownie. O tym dlaczego tak robimy i czemu właściwie nie powinno nas to dziwić, będzie ten wykład.

 

„Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu jako metoda leczenia patologii narcystycznej u młodych dorosłych" - mgr Paweł Glita

Wystąpienie będzie poświęcone zarysowaniu dwóch zagadnień z obszaru psychoterapii zaburzeń osobowości. Po pierwsze zarysowany zostanie sposób przejawiania się patologii narcystycznej w okresie wczesnej dorosłości i jego destrukcyjne konsekwencje dla realizacji zadań rozwojowych tego wieku, tj. podejmowaniu nowych, dorosłych ról zawodowych i osobistych. Omówione zostaną możliwości i ograniczenia leczenia tych trudności przy pomocy tzw. psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu, metody stworzonej przez Otto Kernberga, dedykowanej dla zaburzeń z poziomu bordeline, w tym zaburzeń narcystycznych.

 

Rejestracja na konferencję:

 

Formularz zgłoszeniowy