POLITYKA PRYWATNOŚCI W STOWARZYSZENIU SIEMACHA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie SIEMACHA z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 42, 31-146 Kraków, NIP: 6762266260

Telefon: +48 12 632 11 88
Fax: +48 12 425 07 55
E-mail: [email protected]

 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Michele Sumiec e-mail: [email protected].
 2. Administrator przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w oparciu o podstawę prawną
  1. zgodę osoby, której dane dotyczą, w celu określonym bezpośrednio w treści zgody (art.6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. w ramach wykonania zawartej umowy lub też w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art.6 ust. 1 lit. d RODO),
  5. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, gdy interesy i podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą nie mają wobec nich charakteru nadrzędnego (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. ​Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do prowadzenia działalności w ramach Stowarzyszenia SIEMACHA z siedzibą w Krakowie. Określony cel przetwarzania danych osobowych warunkowany jest charakterem poszczególnych placówek Stowarzyszenia SIEMACHA z siedzibą w Krakowie. Administrator przetwarza dane w szczególności w celu:
  • zawierania i rozliczania umów,
  • rekrutacja pracowników, wolontariuszy, zawodników,
  • działalność w ramach prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych, dziennych i całodobowych oraz Krakowskiego Instytutu Psychologicznego,
  • organizowanie zajęć, konkursów i wyjazdów, a także działalność w ramach prowadzenia placówek sportowych,
  • prowadzenie działań marketingowych.

Przy każdym z konkretnych celów przetwarzania danych Stowarzyszenie Siemacha dostarcza stosowane klauzule informacyjne, dla osób których dane są przetwarzane.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych konkretnego obiektu sportowego SIEMACHA Com – Com Zone zawsze może Pani/Pan znaleźć w recepcji obiektu lub zwrócić się do Inspektora Ochrony danych po więcej informacji pod adres e-mail: [email protected]

 1. Dane są przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz uzasadniony prowadzoną współpracą, a także przepisami prawa, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności oraz rozpatrywaniem wniosków osób, których dane dotyczą.
 2. Zakres przysługujących Pani/Panu praw w zakresie ochrony danych osobowych zależy od podstawy prawnej ich przetwarzania:

Zawsze przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

We wskazanych w RODO przypadkach ma Pani/Pan również prawo do żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie.

W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w dowolnym momencie w związku ze swoją szczególną sytuacją.

W przypadku, gdy dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected]. lub pod adres ul. Długa 42, 31-146 Kraków z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, może w każdym momencie wycofać tę zgodę.
 2. Realizacji żądań i wniosków osoby, której dane dotyczą w zakresie wskazanym w ust. 6 i 7 powyżej, zostanie podjęta bezzwłocznie, o ile nie będzie to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym działającym w imieniu Administratora np. podmiotom serwisu IT– takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem, od których wymagane jest zachowanie poufności, bezpieczeństwa informacji oraz stosowania odpowiednich środków ochrony danych. Dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z działalnością Stowarzyszenia Siemacha nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich
 6. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia pełnej, adekwatnej i skutecznej ochrony danych osobowych.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.

 

czym są pliki "cookies"?

 

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) służą do przechowywania danych informatycznych, najczęściej w formie plików tekstowych, w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

pliki cookies „Sesyjne”

 

Służą do zapamiętania wyborów dokonanych przez Użytkownika oraz m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

 

pliki cookies „stałe”

 

Przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

WYKORZYSTYWANIE plików cookies

 

Pliki Cookies używane są w celu zapisywania ustawień oraz dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika. Używane są również do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Umożliwia to poprawianie ich struktury i zawartości. Pliki Cookies nie służą do identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość.

 

USUWANIE plików cookies

 

Sposób blokowania lub usuwania plików Cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat zarządzania plikami Cookies można uzyskać korzystając z Pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

Więcej informacji na temat plików Cookies znajdziesz na: https://wszystkoociasteczkach.pl