Kraków
Ptaszyckiego

Godziny otwarcia:

Pon. – Pt. 08.00 - 20.00

Godziny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 16:00

czwartek, piątek: 12:00 - 20:00

ul. Ptaszyckiego 6, 31-979 Kraków
T: +48 692 960 436
E: [email protected]

Dyrektor:
Mariusz Hornowski 
[email protected]

Zespół terapeutyczny

Mariusz Hornowski

Mariusz Hornowski

pedagog, dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek: Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: Public Relations  oraz Akademii Ignatianum   w Krakowie, kierunek Pedagogika, specjalizacja: resocjalizacja i pedagogika rodziny.

Doświadczenie w ponad 20 letnim stażu pracy z dziećmi, adolescentami oraz rodzinami, zdobywał pracując jako nauczyciel, wychowawca,  pedagog oraz dyrektor  m.in.: w placówkach resocjalizacyjnych, terapeutycznych,  socjoterapeutycznych oraz edukacyjnych. 
Aurelia Ostrowska

Aurelia Ostrowska

psychoterapeuta

Psycholog, psychoterpeutka. Ukończyła psychologię na UJ oraz całościowe szkolenie z psychoterapii systemowo - psychodynamicznej w Klinice Psychiatrii CM UJ, przygotowujące do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie w trakcie uzupełniającego kursu psychoanalitycznej psychoterapii dzieci i młodzieży organizowanego przez Szpital Kliniczny im. J. Babińskiego w Krakowie.

W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię rodzin i par.

Justyna Kuś

Justyna Kuś

psychoterapeuta, psycholog, pedagog

Absolwentka psychologii i pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku pod przewodnictwem Bogdana de Barbaro, przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w oddziale klinicznym psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Podgórze Szpitala im. Józefa Babińskiego oraz w licznych placówkach oświatowych.

Pracuje również w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego, na terenie, której zajmuje się diagnozą, terapią oraz wsparciem merytorycznym i interwencyjnym placówek oświatowych, głównie szkół podstawowych. Praktykę psychoterapeutyczną prowadzi także w gabinecie prywatnym gdzie jako specjalista pracuje głównie z rodzinami, parami i dorosłymi.

Psychoterapię prowadzi w podejściu systemowo-psychodynamicznym. Pracuje pod stałą superwizją indywidualną oraz grupową, superwizorów certyfikowanych w PTP. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię rodzin i par.

Rafał Perkowski

Rafał Perkowski

psychoterapeuta

Psychoterapeuta, ukończone czteroletnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii (Katedra Psychiatrii Collegium Medicum UJ), uznanie przez Ministra Zdrowia dorobku zawodowego i naukowego za równoważny z odbyciem szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży. Przyjmuje dzieci do lat trzech z ich opiekunami w Zielonym Domku w Krakowie.

W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapię rodzin i par oraz grupę terapeutyczną.

Jakub Rzyman

Jakub Rzyman

psychoterapeuta

Pedagog, psychoterapeuta. Ukończył całościowe szkolenie systemowo - psychodynamiczne przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTP. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Ukończył szkolenia podyplomowe z zakresu interwencji kryzysowej oraz terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży.

W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię rodzin i par.

Greta Stańczewska

Greta Stańczewska

psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej prowadzonego przez OLZOiN Szpitala Babińskiego w Krakowie. Doświadczenie w pracy zdobywała m.in. podczas stażu i pracy w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień "Alko-Med" i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Krakowie. Obecnie przyjmuje również w Centrum Psychoterapii i Seksuologii "Empatia".

W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię rodzin i par.

Monika Cieślik

Monika Cieślik

Pracownik do zadań merytorycznych

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierunek: filologia polska oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: zarządzanie w administracji publicznej.

W Krakowskim Instytucie Psychoterapii zajmuje się obsługą sekretariatu.

Joanna Mleczko

Joanna Mleczko

Psychoterapeutka w trakcie całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przy Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego, który łączy ze sobą nurty psychodynamiczny oraz systemowy. W swojej pracy integruje różne podejścia, czerpiąc z repertuaru dostępnej wiedzy. Wykorzystuje również elementy psychodramy, która pozwala na przepracowanie trudnych doświadczeń poprzez zewnętrzną ekspresję.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz pracując z rodzinami w Polskim Towarzystwie Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu.

W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz psychoterapię rodzin i par.