Kraków
Ptaszyckiego

Godziny otwarcia:

Pon. – Pt. 08.00 - 20.00

Godziny otwarcia sekretariatu:

Pon. – Pt. 09.00 - 17.00

ul. Ptaszyckiego 6, 31-979 Kraków
T: +48 692 960 436
E: [email protected]

Dyrektor:
Mariusz Hornowski 
[email protected]

Zespół terapeutyczny

Mariusz Hornowski

Mariusz Hornowski

pedagog, dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek: Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: Public Relations  oraz Akademii Ignatianum   w Krakowie, kierunek Pedagogika, specjalizacja: resocjalizacja i pedagogika rodziny.

Doświadczenie w ponad 20 letnim stażu pracy z dziećmi, adolescentami oraz rodzinami, zdobywał pracując jako nauczyciel, wychowawca,  pedagog oraz dyrektor  m.in.: w placówkach resocjalizacyjnych, terapeutycznych,  socjoterapeutycznych oraz edukacyjnych. 
Aurelia Ostrowska

Aurelia Ostrowska

psychoterapeuta

Psycholog, psychoterpeutka. Ukończyła psychologię na UJ oraz całościowe szkolenie z psychoterapii systemowo - psychodynamicznej w Klinice Psychiatrii CM UJ, przygotowujące do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie w trakcie uzupełniającego kursu psychoanalitycznej psychoterapii dzieci i młodzieży organizowanego przez Szpital Kliniczny im. J. Babińskiego w Krakowie.

W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię rodzin i par.

Justyna Kuś

Justyna Kuś

Psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji, psycholog, pedagog, terapeuta pedagogiczny,nauczyciel mianowany.
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego następujących kierunków: psychologia
stosowana, pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, pedagogika społeczno-opiekuńcza.
Ukończyłam Całościowe Szkolenie Systemowo-Psychodynamicznego w Fundacji RozwojuTerapii Rodzin Na Szlaku, pod przewodnictwem merytorycznym prof. Bogdana de Barbaro.
Jest to kurs przygotowujący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji NaukowejPsychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Od 2014r. związana z Krakowskim Instytutem Psychoterapii (KIP 3, filia Ptaszyckiego) gdzie obecnie zajmuje się pracą indywidualną z dorosłymi, parami, rodzinami. Odpowiedzialna za koordynacje warsztatów diagnostyczno-interwencyjnych na terenie szkół Krakowskich oraz stażystów.
Pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego (SPPPPK). Na terenie SPPPPK aktualnie zajmuje się diagnozą psychologiczną, konsultacjamidla rodziców, psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży, konsultacjami dla zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkół. Z ramienia Poradni jest opiekunem Placówek Oświatowych z terenu gminy Michałowice.
Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. pracując w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Podgórze Szpitala im. Józefa Babińskiego.
Psychoterapię prowadzi w podejściu systemowo-psychodynamicznym. Pracuje pod stałą superwizją indywidualną oraz grupową, superwizorów certyfikowanych w
PTP. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Sekcji Naukowej Psychoterapii

Jakub Rzyman

Jakub Rzyman

psychoterapeuta

Pedagog, psychoterapeuta. Ukończył całościowe szkolenie systemowo - psychodynamiczne przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTP. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Ukończył szkolenia podyplomowe z zakresu interwencji kryzysowej oraz terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży.

W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię rodzin i par.

Greta Stańczewska

Greta Stańczewska

psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, ukończyła Kurs Psychoterapii organizowany przez Odział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Doświadczenie w pracy zdobywała m.in. podczas stażu i pracy w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień "Alko-Med" i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz w Centrum Psychoterapii i Seksuologii "Empatia".

W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych oraz psychoterapię rodzin i par.

Monika Cieślik

Monika Cieślik

Pracownik do zadań merytorycznych

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierunek: filologia polska oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: zarządzanie w administracji publicznej.

W Krakowskim Instytucie Psychoterapii zajmuje się obsługą sekretariatu.

Joanna Mleczko

Joanna Mleczko

Psychoterapeutka w trakcie całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przy Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego, który łączy ze sobą nurty psychodynamiczny oraz systemowy. W swojej pracy integruje różne podejścia, czerpiąc z repertuaru dostępnej wiedzy. Wykorzystuje również elementy psychodramy, która pozwala na przepracowanie trudnych doświadczeń poprzez zewnętrzną ekspresję.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz pracując z rodzinami w Polskim Towarzystwie Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu.

W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz psychoterapię rodzin i par. 

Aleksandra Trakul

Aleksandra Trakul

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Psychoterapeutka w trakcie całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM oraz Fundację  „Psychomed” atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i umożliwiającego ubieganie się o uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Pracuje pod stałą superwizją indywidualną i grupową. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię par i rodzin.
Justyna Konieczny

Justyna Konieczny

psychoterapeutka
Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej oraz psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w trakcie czteroletniego, podyplomowego szkolenia w zakresie psychoterapii w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum UJ.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży m.in. w: Ośrodku leczenia, terapii i rehabilitacji uzależnień Stowarzyszenia MONAR, Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno - Konsultacyjnym przy Sądzie Okręgowym, Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Krakowskim Instytucie Psychoterapii.
Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych oraz psychoterapię rodzin i par.

Marta Padlikowska

Marta Padlikowska

psychoterapeuta, pedagog specjalny

Absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego

"Psychoterapia indywidualna i terapia rodzin ze szczególnym uwzględnieniem problematyki okresu adolescencji” prowadzonego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Dziennym Szpitala im. Józefa Babińskiego, Warsztacie Terapii Zajęciowej, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość”, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Centrum Zdrowia Psychicznego „Leonardo da Vinci” w Wieliczce.

Pracuje również w Punkcie Konsultacyjno-Diagnistycznym Testowania na HIV w Krakowie jako konsultant okołotestowy oraz w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 w Krakowie gdzie zajmuje się orzecznictwem, prowadzi grupy treningowe dla dzieci i młodzieży, konsultacje rodzinne, psychoterapie indywidualne oraz współpracuje ze szkołami. Obecnie przyjmuje również w Klinice PsychoMedic w Krakowie.

Psychoterapię prowadzi w podejściu systemowo-psychodynamicznym. Pracuje pod stałą superwizją indywidualną oraz grupową.

W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię rodzin.