Kraków
Ptaszyckiego

Godziny otwarcia:

Pon. – Pt. 08.00 - 20.00

Godziny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 16:00

wtorek, czwartek: 12:00 - 20:00

ul. Ptaszyckiego 6, 31-979 Kraków
T: +48 12 682 11 50, +48 692 960 436
E: ptaszyckiego@kip.edu.pl

Dyrektor:
Aurelia Ostrowska 
a.ostrowska@siemacha.org.pl

Zespół terapeutyczny

Aurelia Ostrowska

Aurelia Ostrowska

dyrektor, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterpeutka. Ukończyła psychologię na UJ oraz całościowe szkolenie z psychoterapii systemowo - psychodynamicznej w Klinice Psychiatrii CM UJ, przygotowujące do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie w trakcie uzupełniającego kursu psychoanalitycznej psychoterapii dzieci i młodzieży organizowanego przez Szpital Kliniczny im. J. Babińskiego w Krakowie.

W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię rodzin i par.

Sylwia Burak

Sylwia Burak

psychoterapeuta

Psychologożka, pedagożka, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Ukończyła 5-let. podyplomowe
szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Ma otwartą specjalizację
z psychologii klinicznej prowadzoną przez Szpital Uniwersytecki CMUJ w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe rozwija od 2009 r.; pracowała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziale Dziennym Krakowskiego Zespołu Zdrowia Psychicznego Medinorm, współpracowała z Ośrodkiem dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, Specjalistycznym Szpitalem im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie oraz placówką opiekuńczo-wychowawczą Saltrom.  Kompetencje w pracy klinicznej zdobywała również podczas licznych staży klinicznych w przeszłości jak i obecnie w ramach specjalizacji zawodowej.

Aktualnie poza pracą w Krakowskim Instytutem Psychoterapii jest związana zawodowo z Poradnią Zdrowia Psychicznego Medinorm w ramach Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Psychicznego oraz prowadzi praktykę prywatną.

Kwalifikacje zawodowe doskonali również poprzez udział w licznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach naukowo-dydaktycznych.

Swoją prace poddaje regularnej superwizji indywiduwalnej i grupowej.

W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię rodzin i par.

Justyna Kuś

Justyna Kuś

psychoterapeuta, psycholog, pedagog

Absolwentka psychologii i pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku pod przewodnictwem Bogdana de Barbaro, przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w oddziale klinicznym psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Podgórze Szpitala im. Józefa Babińskiego oraz w licznych placówkach oświatowych.

Pracuje również w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego, na terenie, której zajmuje się diagnozą, terapią oraz wsparciem merytorycznym i interwencyjnym placówek oświatowych, głównie szkół podstawowych. Praktykę psychoterapeutyczną prowadzi także w gabinecie prywatnym gdzie jako specjalista pracuje głównie z rodzinami, parami i dorosłymi.

Psychoterapię prowadzi w podejściu systemowo-psychodynamicznym. Pracuje pod stałą superwizją indywidualną oraz grupową, superwizorów certyfikowanych w PTP. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię rodzin i par.

Rafał Perkowski

Rafał Perkowski

psychoterapeuta

Psychoterapeuta, ukończone czteroletnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii (Katedra Psychiatrii Collegium Medicum UJ), uznanie przez Ministra Zdrowia dorobku zawodowego i naukowego za równoważny z odbyciem szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży. Przyjmuje dzieci do lat trzech z ich opiekunami w Zielonym Domku w Krakowie.

W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapię rodzin i par oraz grupę terapeutyczną.

Jakub Rzyman

Jakub Rzyman

psychoterapeuta

Pedagog, psychoterapeuta. Ukończył całościowe szkolenie systemowo - psychodynamiczne przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTP. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Ukończył szkolenia podyplomowe z zakresu interwencji kryzysowej oraz terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży.

W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię rodzin i par.

Greta Stańczewska

Greta Stańczewska

psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej prowadzonego przez OLZOiN Szpitala Babińskiego w Krakowie. Doświadczenie w pracy zdobywała m.in. podczas stażu i pracy w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień "Alko-Med" i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Krakowie. Obecnie przyjmuje również w Centrum Psychoterapii i Seksuologii "Empatia".

W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię rodzin i par.

Stanisław Szwed

Stanisław Szwed

psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta, ukończył całościowe szkolenie systemowo -psychodynamiczne przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Uczestniczył również m.in. w szkoleniu  RTZ – Racjonalna Terapia Zachowania organizowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej. Doświadczenia zawodowe zdobywał w trakcie praktyk i staży w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, w pracy na oddziale Niepołomickiego Centrum Profilaktyczno – Leczniczego, a także podczas działalności w gabinetach prywatnych.

W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, a także psychoterapię par i rodzin.

Jan Zając

Jan Zając

psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta . Absolwent Psychologii Stosowanej UJ, ukończył Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych na Politechnice Krakowskiej, a także studia podyplomowe z Psychologii Transportu. Ukończył całościowe szkolenie systemowo –psychodynamiczne przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty SNP i TR PTP.  Prowadzi terapię rodzin, nastolatków i osób dorosłych.  Doświadczenie zawodowe zdobywał na stażach m.in. w Ambulatorium Terapii Rodzin i  w szpitalu psychiatrycznym  im. Józefa Babińskiego w Krakowie, a także w pracy na dziennych oddziałach leczenia zaburzeń nerwicowych i rehabilitacyjnym w Niepołomickim Centrum Profilaktyczno-Leczniczym. Pracuje pod stałą superwizją.

W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię rodzin i par.

Monika Cieślik

Monika Cieślik

Pracownik do zadań merytorycznych

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierunek: filologia polska oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: zarządzanie w administracji publicznej.

W Krakowskim Instytucie Psychoterapii zajmuje się obsługą sekretariatu.