Wrocław
Probusa

Godziny otwarcia:

Pn.–Sb.: 08.00-20.00

Godziny otwarcia sekretariatu:

Pn.: 12.00-16.00

Wt.: 10.00-16.00

Czw.: 10.00-16.00

ul. Probusa 6/5, 50-242 Wrocław
T: +48 882 011 382
E: [email protected]

Dyrektor:

Paulina Morga 
[email protected]

+48 667-655-516

Krakowski Instytut Psychoterapii to zespół psychoterapeutów i psychologów, działających na rzecz zdrowia i wspomagania rozwoju psychicznego. Głównymi odbiorcami działań terapeutycznych i doradczych są dzieci, młodzież, ich rodziny i osoby dorosłe znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Aktualnie Krakowski Instytut Psychoterapii prowadzi trzy ośrodki terapeutyczne w Krakowie oraz jeden we Wrocławiu.
 
Pracujemy zgodnie z przekonaniem, że najważniejsza jest dbałość o zdrowie pacjenta. Zgodnie z daną zasadą opieramy się na nurtach psychodynamicznym i systemowym, jako stanowiskach uznanych, spójnych i skutecznych. Nasz zespół wciąż doskonali się uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddajemy zaś stałej superwizji certyfikowanym superwizorom Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Tym samym zapewniamy najwyższą jakość usług.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Krakowskim Instytucie Psychoterapii.

Krakowski Instytut Psychoterapii we Wrocławiu to ośrodek poradnictwa, terapii i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla rodzin zastępczych. Nasi terapeuci zapewniają psychoterapię indywidualną i rodzinną dzieciom i młodzieży przebywającej w spokrewnionych rodzinach zastępczych, usamodzielniającym się wychowankom, a także opiekunom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą.

czytaj więcej

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.