Wrocław
Probusa

Godziny otwarcia:

Pn.–Sb.: 08.00-20.00

Godziny otwarcia sekretariatu:

Pn.: 12.00-16.00

Wt.: 10.00-16.00

Czw.: 10.00-16.00

ul. Probusa 6/5, 50-242 Wrocław
T: +48 882 011 382
E: [email protected]

Dyrektor:

Paulina Morga 
[email protected]

+48 667-655-516

Zespół terapeutyczny

Paulina Morga

Paulina Morga

dyrektor, psycholog, psychoterapeuta, neurologopeda

Doktor nauk o kulturze fizycznej, psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji, neurologopeda kliniczny, terapeuta zajęciowy. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi zdobywała m.in. we Wrocławskim Centrum Psychostymulacji, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o Profilu Rehabilitacyjnym oraz w Wojewódzkim Szpitalu im. J. Gromkowskiego na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży. Prowadzi terapię neurologopedyczną, logopedyczną oraz psychologiczną. Pracuje zarówno z dziećmi jak i z osobami dorosłymi.

Katarzyna Diduszko

Katarzyna Diduszko

psycholog, psychoterapeuta

Magister psychologii, studia ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest w trakcie czteroletniej całościowej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Uczestniczy również w czteroletniej Szkole Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Ukończyła Kurs Podstawowy Terapii Systemowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej) oraz Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii). Doświadczenie zawodowe zdobywała w: Specjalistycznych Poradniach Rodzinnych, Wrocławskim Centrum Alzheimerowskim, Środowiskowym Domu Samopomocy typu A dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej, Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego oraz w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Członek Nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Julia Jurkowlaniec

Julia Jurkowlaniec

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii oraz studiów licencjackich z filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie również uzyskała uprawnienia pedagogiczne. Jest w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Terapia Pedagogiczna z arteterapią. Uczestniczy również w Szkole Pomocy Psychologicznej (Ośrodek Edukacji Psychologicznej). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i w przedszkolu integracyjnym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi konsultacje psychologiczne, zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe oraz warsztaty z zakresu emocji. Podczas pracy z pacjentami pomaga w rozpoznaniu trudności i zaopiekowaniu się potrzebami oraz rozwijaniu kompetencji emocjonalno - społecznych.

Aleksandra Sasin

Aleksandra Sasin

psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim. Dodatkowe wykształcenie z zakresu terapii integracji sensorycznej zdobywała w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Na co dzień pracuje jako psycholog w przedszkolu. Swoje doświadczenie zdobywała podczas pracy z dziećmi w przedszkolu integracyjnym oraz ośrodkach rehabilitacji dzieci i młodzieży. Prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów, a także zajęcia indywidualne oraz grupowe. W pracy z dziećmi wykorzystuje techniki arteterapeutyczne oraz dramaterapeutyczne.  Posługuje się metodą komunikacji NVC (porozumienie bez przemocy), która umożliwia stworzenie relacji opartej na zrozumieniu i zaufaniu. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Maria Kołczyk

Maria Kołczyk

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu, o specjalności klinicznej. Kwalifikacje psychoterapeutyczne zdobywa podczas czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Dba o ciągły rozwój i podnoszenie swoich kompetencji biorąc udział w szkoleniach oraz konferencjach. Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staż na oddziale dziennym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, gdzie pracowała z osobami hospitalizowanymi i po przebytym ostrym kryzysie zdrowia psychicznego. Na co dzień pracuje z młodzieżą oraz dorosłymi.